Search

 
 

Міністерство охорони здоров'я Республіки Казахстан, Західно-Казахстанський медичний університет імені Марата Оспанова запрошують взяти участь в LХ Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Наука: вчора, сьогодні, завтра» в рамках 30-річчя Незалежності Республіки Казахстан, яка відбудеться 29 квітня 2021 року.

Секції конференції: молоді вчені у фундаментальній науці; молоді вчені в клінічній медицині; експериментальна медицина; актуальні проблеми інфектології: морфологія. фізіологія; екологія; гігієна; громадське здоров'я; внутрішні хвороби і суміжні дисципліни; хірургічні хвороби і суміжні дисципліни; акушерство та гінекологія; педіатрія; стоматологія; соціально-гуманітарні науки; філологічні науки; «Actual problems of medicine and education» (англійською мовою); секція школярів і студентів коледжів; секція постерних доповідей. 

У разі нестачі наукових робіт у певній секції, організатори конференції будуть змушені включити роботи в інші (споріднені) секції. 

Місце проведення конференції: платформа Zoom. Час проведення конференції: 09.00 — 18.00. 

Офіційні мови конференції: казахська, російська, англійська.

Участь у конференції безкоштовна. 

Вимоги до оформлення тез: 

Теза оформляється в текстовому редакторі Microsoft Word, всі поля по 2 см, шрифт: TimesNewRoman, кегль 12, міжрядковий інтервал – одинарний, форматування «Без інтервалів». Розстановка переносів автоматична, вирівнювання по ширині. Теза має містити актуальність, мету дослідження, матеріали і методи, результати і обговорення, висновок і список літератури. Обсяг оригінального тексту тези не повинен перевищувати 1 аркуш в редакторі Microsoft Word (кількість рядків – не менше 39 і не більше 50 – із зазначенням назви роботи, авторів, списку літератури із зазначенням не більше 3-х джерел). Список літератури оформляється згідно з вимогами ГОСТ 7.1-2003. 

Приймаються тези українською, російською та англійською мовами. Автор / автори повинні надати роботу, яка раніше не була опублікована в інших виданнях. 

Збірник тез у відкритому доступі буде розміщено на сайті www.zkgmu.kz. 

Теза має бути завірена підписами керівника кафедри і наукового керівника (сканований варіант) і відправляється в електронному вигляді на пошту konferencialx@gmail.com (вказати пошту і контактні номери, оскільки посилання на конференцію організатори будуть відправляти вам на пошту) до 14 квітня 2021 року. 

Контактна інформація: 

Республіка Казахстан, м. Актобе, 030019, ул.Маресьєва, 68, УЛК № 1,

каб. № 110, Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених;

http://zkgmu.kz — офіційний сайт ЗКМУ імені Марата Оспанова;

snozkgmu@gmail.com — електронна пошта Ради МНО;

LV_60zkmu — сторінка в instagram

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу