Search

конференція

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку сімейної медицини в Україні»

  22-23 жовтня 2021 р. Інститут сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика спільно з Міжнародною громадською організацією «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» провели щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Перспективи розвитку сімейної медицини в Україні».

 • Нові дані та практичні підходи до збереження вагітності високого ризику

  18 листопада 2021 року відбулась Конференція за участю професора Gian Carlo Di Renzo (Італія); почесного Генерального секретаря Міжнародної федерації акушерства і гінекології (FIGO), директора міжнародної та європейської школи з перинатальної та репродуктивної медицини ( PREIS).

 • Відбулася конференція «Дні аритмології в Києві»

  18-19 листопада 2021 року відбулася XІII науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Дні аритмології в Києві». Співорганізаторами цього реєстрового заходу традиційно стали Інститут серця МОЗ України та Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. Щорічні аритмологічні форуми покликані висвітлити та узагальнити найважливіші підсумки року в галузі діагностики, інтервенційного та медикаментозного лікування аритмій серця.

 • Стартує конкурс проєктів «Горизонт 2020»

  МОН оголошує старт конкурсу проєктів у межах рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

 • Конгрес Євроазійської асоціації екстреної медицини

  Щоб знизити поширення спалаху SARS-CoV-2, у науковому світі було введено значні обмеження щодо можливості проводити конференції в очному форматі. Так дослідження наших закордонних колег продемонстрували, що у 2020 році 44,4% запланованих конференцій було анульовано, а багато перенесено на інший термін. У 2021 році для продовження обміну знаннями були запропоновані різні форми он-лайн спілкування. При цьому 40% наукових форумів проводилися віртуально, 26,7% ‒ у гібридному форматі, і лише 16,7% ‒ очно.

 • Конференція, присвячена Всесвітньому дню доступу до вищої освіти (WAHED)

  Викладачі, дослідники, аспіранти, інтерни НУОЗ України імені П.Л. Шупика запрошуються на конференцію, присвячену Всесвітньому дню доступу до вищої освіти (WAHED), яка відбудеться 17 листопада 2021 р. Тема: «Хто навчатиметься в університеті у 2030 році?».

 • The Participation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in the Congress of Eurasian Society of Emergency Medicine

  Significant restrictions on the ability to hold face-to-face conferences have been imposed in the scientific world to reduce the spread of the SARS-CoV-2 outbreak. Thus, research by our foreign colleagues showed that in 2020 44.4% of planned conferences were canceled, and many were postponed to another date. In 2021, various forms of online communication were proposed to continue sharing knowledge. At the same time, 40% of scientific forums were held virtually, 26.7% ‒ in a hybrid format, and only 16.7% ‒ in person.

 • Конференція «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії»

  4 листопада 2021 року на базі Інституту серця МОЗ України відбулася сьома щорічна реєстрова науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії». Її було організовано за активної участі кафедр функціональної діагностики та кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 • Науково-практичній конференція «Інфекції та імунітет»

  Шановні колеги! Колектив кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика запрошує Вас до участі у щорічній науково-практичній конференції «Інфекції та імунітет» (цьогоріч в онлайн форматі), що відбудеться 11-12 листопада 2021 року ( http://ii2021.com.ua/ ). Даний захід організований спільно із ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології». 

 • Нові можливості лікування людей з ожирінням

  Проблемі лікування ожиріння була присвячена міжнародна конференція, що відбулась минулого тижня, організована Українською діабетологічною асоціацією, на якій під головуванням завідувача кафедри діабетології Інституту сімейної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України Бориса Маньковського, було розглянуто сучасні можливості терапії у мультидисциплінарному аспекті.

 • Запрошуємо на «Дні аритмології в Києві»

  Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XIII щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Дні аритмології в Києві», яка відбудеться 18-19 листопада 2021 року.

 • Підсумки «Молодіжної анестезіологічної конференції «Тріщинські читання» (МАК-VI)

  Організація Молодіжної конференції в освітньому просторі України стає не просто цікавою ініціативою, а й необхідним кроком у житті української медичної спільноти. Молодіжна конференція сприяє професійному розвитку лікарів-інтернів та лікарів-початківців, що особливо актуально в сучасних умовах пандемії COVID-19.

 • RESULTS OF THE "YOUNG ANESTHESIOLOGISTS CONFERENCE "TRISCHYNSKYI READINGS" (MAC-VI)

  Organizing a youth conference in the educational space of Ukraine is becoming not just an interesting initiative, but also a necessary step in the life of Ukrainian medical community. The youth conference promotes the professional development of interns and novice doctors, which is especially important in the current conditions of the COVID-19 pandemic.

 • Рефракційний пленер 21

  28-30 жовтня 2021 року кафедра офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика спільно з ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» провели науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Рефракційний пленер21», яка проходила у Міжнародному конгрес-центрі, Український дім, м. Київ, Хрещатик 2.

 • «REFRACTION PLENARY`21»

  On October 28-30, 2021, the Department of Ophthalmology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine together with the GO "Association of Pediatric Ophthalmologists and Optometrists of Ukraine" held a scientific-practical conference with international participation «Refractive Plein Air` 21”, which was held at the International Congress Center, Ukrainian House, Kyiv, Khreschatyk 2.

 • Застосування внутрішньовенного лідокаїну в анестезіології, інтенсивній терапії та реанімації

  28 жовтня 2021 року відбулась локальна конференція Асоціації анестезіологів м. Києва, яка була присвячена актуальним питанням застосування внутрішньовенного лідокаїну в практиці анестезіолога та лікаря інтенсивної терапії. Організаторами конференції виступили Асоціація анестезіологів м. Києва і кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 • The use of intravenous lidocaine in anesthesiology, intensive care and resuscitation.

  On October 28, 2021, a local conference of the Association of Anesthesiologists of Kyiv was held, which was devoted to topical issues of intravenous lidocaine use in the practice of anesthesiology and intensive care. The conference was organized by the Association of Anesthesiologists of Kyiv and the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of Ukraine.

 • Стаття співробітників кафедри ортопедичної стоматології надрукована в журналі Heliyon

  За участі науково-педагогічних працівників Інституту стоматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика - директора Інституту  професора Олени Дорошенко,  професора кафедри ортопедичної стоматології Павла Леоненка та аспіранта кафедри ортопедичної стоматології Юлії Кокоєвої видана нова наукова стаття  «A survey and optical microscopy in pilot comparative analysis of generic and original nimesulide granule». Heliyon. 2021;7(7): e07490. doi:10.1016/ j.heliyon.2021.e07490.

 • Участь у міжнародній конференції для лікарів Киргизстану

  29 жовтня завідувач кафедри функціональної діагностики професор Олег Жарінов у дистанційному режимі взяв участь у міжнародній конференції для лікарів Киргизстану, яка щороку проводиться з нагоди Всесвітнього дня серця. Організатором конференції є Національний інститут кардіології і терапії імені академіка Міррахімова.

 • Інтерни кафедри акушерства, гінекології та медицини плода вибороли ІІ місце серед молодих вчених

  Наші лікарі-інтерни ІІ року навчання Юлія Лахно, Дарія Андреішина та Каріна Дерба представили свою наукову роботу з профілактичних можливостей травматизму в пологах на Міжнародній медичній конференції молодих вчених, яка проходила 26-28 жовтня на базі Медичного інституту Сумського державного університету та вибороли ІІ місце. Мова Конференції англійська.