Search

Гурженко Олена Юріївна – асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології, кандидат медичних наук.

Гурженко О.Ю. народилася 6 серпня 1986 року в м. Києві в сім’ї лікарів.

Закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у 2009 з відзнакою за спеціальністю – лікувальна справа.

За роки навчання в університеті двічі проходила стажування в університетських госпітальних клініках у Франції - м. Безансон (2001 р.) та м. Страсбург (2002 р.)

З 2009 року проходила інтернатуру на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. У червні 2012 року закінчила інтернатуру зі спеціальності «Акушерство та гінекологія». Разом з інтернатурою закінчила магістратуру, отримавши звання магістра.

З 2012 по 2015 роки навчалась в очній аспірантурі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

 10.06.2016 відбувся захист дисертаційної роботи  на тему «Діагностика, лікування та профілактика сексуальних порушень у жінок з відділеними ускладненнями після кесаревого розтину»  на спеціалізованій вченій раді  НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2017 року зарахована на посаду асистента кафедри акушерства,  гінекології та перинатології НМАПО імені П.Л. Шупика.

Автор близько 40 наукових робіт, співавтор 1 підручника анатомії сечостатевої системи та 1 посібника.

Гурженко О.Ю. проводить науково-педагогічну, лікувальну роботу.

Вільно володіє російською, англійською, французькою, італійською та іспанською мовами.

Гурженко О.Ю. приймає активну участь в роботі українських та міжнародних конференцій та конгресів акушер-гінекологів, сексопатологів.