Search

Завідувач кафедри функціональної діагностики доктор медичних наук, професор. 

Жарінов О. Й. після закінчення Львівського державного медичного інституту навчався в клінічній ординатурі і аспірантурі у ВКНЦ АМН СРСР (м. Москва), де захистив кандидатську дисертацію. У 1992-1996 рр. працював асистентом кафедри внутрішніх хвороб Львівського державного медичного інституту.

У 1996 р. захистив докторську дисертацію з проблеми аритмогенного впливу дисфункції лівого шлуночка. З 1996 р. – старший науковий співробітник Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска, з 1997 р. – доцент, з 2001 р. – професор кафедри кардіології і функціональної діагностики Київської (з 2007 р. – Національної) медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. З січня 2014 р. – завідувач кафедри функціональної діагностики.

Підготував одного доктора і 16 кандидатів медичних наук. Заступник головного редактора журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», Голова правління Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця, член спеціалізованої ради з кардіології і ревматології при ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з функціональної діагностики (2012-2017), експерт МОЗ з кардіології і функціональної діагностики (з 2020 р.), відповідальний секретар «Українського кардіологічного журналу» (1996-2018), науковий керівник сайту www.fd.org.ua. Автор і редактор національного підручника «Функціональна діагностика» (два видання), монографій і навчальних посібників «Шлуночкові аритмії», «Холтерівське та фрагментарне моніторування ЕКГ», «Амбулаторне моніторування ЕКГ», «Навантажувальні проби в кардіології», «Фібриляція передсердь», «Артеріальна гіпертензія і серцево-судинний ризик», «Основи електрокардіографії» (чотири видання), «Практикум з електрокардіографії» (два видання), «Електрокардіографія для сімейного лікаря», загалом – більш ніж 650 публікацій. Ініціатор і модератор щорічних реєстрових конференцій «Дні аритмології в Києві» (з 2009 р.) і «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб» (з 2013 р.). Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Кардіологія» і «Функціональна діагностика».