Search

Професор кафедри функціональної діагностики. 

Закінчила НМУ імені О.О.Богомольця в 1996 році, працювала науковим співробітником відділу аритмій серця Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Діагностичне та прогностичне значення інтервалу QT у хворих ішемічною хворобою серця”. З січня 2008 р. – завідувач консультативно-діагностичного відділення КМКЛ «Київський міський центр серця» (з 2013 року – ДУ «Інститут серця МОЗ України»). З 2009 р. – доцент, з 2021 р. – професор кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Автор понад 260 наукових праць. У 2019 році захистила докторську дисертацію «Прогнозування змін структурно-функціонального стану міокарда та якості життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда». У 2020 р. отримала вчене звання «професор». Заслужений лікар України, нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Завідувач відділу діагностики патології серця і магістральних судин ДУ «Інститут серця МОЗ України», експерт МОЗ України з кардіології і функціональної діагностики. Головний дослідник низки міжнародних клінічних випробувань, організатор циклу наукових шкіл “Heart Failure Deep Dive”. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «кардіологія» і «функціональна діагностика». Секретар правління «Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця». Дійсний член Європейського товариства з атеросклерозу.