Search

Доцент кафедри функціональної діагностики, відповідальна за міжнародну діяльність кафедри та роботу з клінічними ординаторами. 

У 1992 р. закінчила Російський державний медичний університет імені М.І.Пирогова (м. Москва) за спеціальністю “лікувальна справа”. У 1992-1998 рр. працювала в кардіологічному відділенні територіального медичного об`єднання № 2 м. Керч. У 2000 р. закінчила клінічну ординатуру з кардіології, в 2003 р – аспірантуру на кафедрі кардіології і функціональної діагностики. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Клініко-функціональна характеристика хворих на ішемічну хворобу серця з ангіографічно незміненими вінцевими артеріями: своєрідність перебігу, внутрішньосерцева гемодинаміка та контрактильна активність міокарда”. З 2003 р. – асистент кафедри кардіології і функціональної діагностики, з 2014 р. – асистент, з 2015 р. - доцент кафедри функціональної діагностики. У 2019 році отримала вчене звання доцента. Автор 51 наукових праць з ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, порушень серцевого ритму, співавтор посібника з функціональної діагностики відповідних розділів. Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії, лікар з функціональної діагностики першої категорії. Кардіолог консультативно-діагностичного поліклінічного відділення №1 для дорослих ДУ «Інститут серця МОЗ України». 

Контактний телефон: (067) 5008736

E-mail: anna.verezhnikova@gmail.com