Search

Асистент кафедри функціональної діагностики, відповідальна за лікувальну роботу кафедри.  

Закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа". Навчалася в аспірантурі на кафедрі кардіології і функціональної діагностики, у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з персистуючою та постійною формами фібриляції передсердь". З 2006 року – асистент кафедри кардіології і функціональної діагностики, з 2014 р. – асистент кафедри функціональної діагностики.

Опублікувала 45 робіт, із них 21 статей у фахових виданнях. Автор розділів  підручника «Функціональна діагностика» та навчального посібника «Основи електрокардіографії».

Сфера наукових інтересів: Холтерівське моніторування ЕКГ, добове моніторування артеріального тиску, електрокардіографічний моніторинг подій, діагностика та лікування гострого коронарного синдрому, порушення ритму серця у пацієнтів з гострим коронарним синдромом і після кардіохірургічних втручань. 

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Кардіологія" та другу категорію за спеціальністю «Функціональна діагностика».