Search

Оксана Василівна ШУЛІГА-НЕДАЙХЛЕБОВА – старший викладач кафедри медичної статистики.

У 1997 р. з відзнакою закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю “лікувальна справа”.

У 2008 році на базі Інституту онкології захистила кандидатську дисертацію на тему: “Саркоми молочної залози: прогностичні та предиктивні фактори”.

З 2008 р. по теперішній час – старший викладач кафедри медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Діючий член ESMO (Europien Society of Medical Oncology).

Автор понад 20 наукових праць.

В рамках НДР кафедри виконує роботу “Інформаційно-аналітичне забезпечення управління охороною здоров’я медико-статистичною інформацією про стан здоров’я населення”.