Search

Доктор медичних наук, професор завідувач кафедри.

Професор Ткаченко О.В. автор більше ніж 200 наукових праць, зокрема 10 монографій та навчальних посібників, має патенти на 2 винаходи.

Очолює авторський колектив створення і оновлення програм навчання інтернів та слухачів передатестаційного циклу, які затверджені МОЗ України.  Плідно займається науковою діяльністю. Вивчає питання патоморфозу та адаптаційно-компенсаторних можливостей організму при неврологічній патології, зокрема при цереброваскулярній патології, ураженнях периферичного відділу нервової системи, черепно-мозкових травмах, інфекційно-запальних захворюваннях нервової системи. та соматоневрологічних захворюваннях.

Входить в редакційні колегії журналів «Внутрішня медицина», «Український неврологічний журнал» та в редакційну раду «Национального журнала неврологии» (Азербайджан).

Професор Ткаченко О.В. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 по захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Нервові хвороби», членом спеціалізованої ради 14.03.11 – «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» та головою проблемної комісії з неврології в НМАПО імені П.Л. Шупика. Є членом Експертної проблемної комісії «Неврологія» МОЗ та НАМН України. З 2001 року очолює роботу кафедри, як опорної по післядипломному навчанню зі спеціальності «Неврологія».

Постійно займається лікувально-консультативною роботою: регулярно проводить обходи та клінічні розбори у базовому неврологічному відділенні Київської міської клінічної лікарні №12, а також консультує пацієнтів за направленнями та зверненнями медичних закладів України, зокрема клінічної лікарні «Феофанія» Державного Управління справами при Президенті України, Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України, республіканської служби екстреної медичної допомоги тощо.