Search

 

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії

Ханенко Наталія Василівна

n4994@ukr.net

Освіта:1992-1998 рр. –  Українська медична стоматологічна академія м.Полтави;

Кваліфікація:кандидат медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та перша кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія».

Професійна діяльність:

1999-2002 рр. – очна аспірантура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2002- 2007рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2003р.- кандидат медичних наук

З 2007р. і по теперішній час  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Наукова діяльність:

В 1999р. захищена магістерська робота на тему «Вплив  електростатичного  поля, створюваного  приладом  “Градієнт”,  на  перебіг  синдрому  вегетативної  дистонії  у  ліквідаторів  аварії  на  ЧАЕС». 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник

проф. Грицай Н.М.

У 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Комплексне лікування гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії з використанням методів рефлексотерапії". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії.

1) Гіпертонічна дисциркуляторна енцефалопатія (Етіопатогенез. Клініка. Діагностика. Лікування). Навчальний посібник / Мачерет Є.Л., Ханенко Н.В. // К., 2008. – 171с.

2) Міастенія. Посібник / Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коркушко О.О., [та ін.]// К., 2009. – 286с.

3) Тестові питання для атестації лікарів на звання лікар-спеціаліст, другу, першу та вищу категорії Навчальний посібник / Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коваленко О.Є., [та ін.]//  К: ННЦ «ІАЕ». – 2010. -208с.

4) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с. 

Патенти

1) Пат. 55914А. Спосіб лікування неврологічних проявів дегенеративно-дистрофічних захворювань поперекового відділу хребта, ускладнених грижами між хребцевих дисків / Коркушко О.О., Довгий І.Л., Ханенко Н.В. та ін. опубл. 15.04.2003., Бюл. № 4, 2003.

2) Пат. України на корисну модель № 7645. Спосіб консервативного лікування медіальних та парамедіальних гриж між хребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта/ Довгий І.Л., Ханенко Н.В. –Опубл. 15.07.2005., Бюл. № 7, 2005.