Search

Буцька Вікторія  Євгенівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент 

Електронна адреса : promklinfarmkaf@ukr.net 

Освіта та професійна діяльність

1987 р. - закінчила Вітебський державний медичний інститут фармацевтичний факультет;

1987 р. - лаборант кафедри організації та економіки фармації Київського інституту  удосконалення лікарів (нині НМАПО імені П.Л.Шупика);

1987–1991 рр. – ст.лаборант кафедри фармакогнозії і фармакології Київського інституту  удосконалення лікарів (нині НМАПО імені П.Л.Шупика);

1992 -1995 рр. – очна аспірантура при кафедрі технології ліків Київської медичної академії післядипломної освіти (нині НМАПО імені П.Л.Шупика);

1992 -1995 рр. – одночасно працювала на посаді асистента кафедри фітотерапії з курсом фармакогнозії Медичного інституту УАНМ;

1996–1997 рр. - заступник зав.відділу дрібного опту аптеки № 160;

1998–2000 рр. заступник директора “Філії-аптеки Київський вітаміний завод”;

2000 р.-  асистент кафедри промислової фармації НМАПО імені П.Л.Шупика, кандидат фармацевтичних наук;

2004 р. до тепер – доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології НМАПО імені П.Л.Шупика. 

Напрямки наукових досліджень: теоретичні основи технології ліків, оптимізація виробничих процесів лікарських засобів промислового виробництва, розробка технології та складу інноваційних лікарських засобів.

Наукові здобутки: автор більше 180 наукових і навчально-методичних праць, 2-х методичних розробок,   7 патентів – з них: 2 – на винахід (зокрема 1патен має статус – міжнародного «Свідоцтво про винахід»).                  

Підготовила 2-х  кандидатів фармацевтичних наук.

Основна навчально-методична діяльність: удосконалення знань фахівців фармацевтичної промисловості та провізорів-інтернів, магістрів. У співавторстві розроблені навчальні програми. 

Основні праці:

Технологія та фізико-хімічні властивості лікарських гелів на основі поліметилсилоксану (канд. дис.) Київ, 2000 р;

Методические рекомендации по построению систем менеджмента (управления) охраны труда на предприятиях по производству лекарственных средств - Київ, 2003 (співавтор.);

Методичні рекомендації для практичних занять та виконання контрольних робіт з фармакогнозії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання - Київ, 2004 (співавтор.);

Модульно-рейтингова технологія навчання персоналу фармацевтичних підприємств у системі післядипломної освіти. -// Зб.наук. праць співроб КМАПО, 2004. -Вип.13, кн.1, (співавтор.)

Фізико-хімічні і технологічні обгрунтування причин недоброякісності виробництва таблеток  //Фармац. журн. – 2006. - №1  (співавтор.);

Проблеми таблеткового виробництва. // Фарм. Часопис – 2007. -  №1,  (співавтор.);

Фармацевтичні розробки науково-обгрунтованої технології таблеток. //Фарм. Часопис – 2008. -  №2, (співавтор.)

Вивчення стабільності таблеток у різних видах пакування.- //Зб.наук.праць співроб.НМАПО – 2008, № 17, (співавтор.);

Фармакокінетичні аспекти функціонування трансдермальних терапевтичних систем. .- //Зб.наук.праць співроб.НМАПО – 2009, № 19, (співавтор.);  

Перспективи створення нового лікарського препарату з мерказолілом у вигляді трансдермальної терапевтичної системи. - //Зб.наук.праць співроб.НМАПО – 2010, № 16, (співавтор.);

Міжнародне «Свідоцтво про винахід»  - № 68527 «Розробка і виготовлення системи “Polymer Microinjection” з виробництва наномірних частинок “Eudragit RS 100” в межах 50 нанометрів» (співавтор.) – 2011 р.

Дослідження адгезійних композицій на основі полівінілпірролідону для створення матричної трансдермальної терапевтичної системи. //Фармац. журн. – 2012. - №1  (співавтор.);

Structural and mechanical analysis of polymer structural composition of matrix transdermic therapeutic system with thiamazole. //World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. –2013. (співавтор.);

Склад трансдермальної терапевтичної системи з мерказолілом – патент на винахід (2014 р.) (співавтор.);

Обґрунтування розробки складу та дослідження фізико-хімічних властивостей гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану.// Фармац. журн. – 2015. – №4. (співавтор.);

Оцінка однорідності гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану з метою оптиммізації та удосконалення технології. //Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». -  2016 - №3(3) (співавтор.);

Фітогель для корекції функціонального стану шлунково-кишкового тракту під умовною назвою «Айвастевин» патент на корисну модель (2017 р.) (співавтор.);

 Гастропротекторна активність та безпечність гелю «Айвастевин» в експерименті.// Зб. наук.  праць співробіт. НМАПО імені П.Л.Шупика, 2019 р.(ювілейний, до 100-річчя НМАПО).

Громадська діяльність:

Учений секретар медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П.Л.Шупика.