Search

Завідувач кафедри

ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, Академік Академіі  наук Вищоі освіти Украіни, заступник голови Координаційної Ради зі стоматології МОЗ України, член Центральної атестаційної комісії МОЗ України, Віце-президент Асоціації стоматологів України.

Положення про кафедру стоматології

Контакти 

04050, м. Київ, вул. Пімоненка 10а (праве крило), 4-й поверх

тел.: (+38044) 482-08-41, тел./факс: (+38044) 482-08-52

e-mail: institut_stomat@ukr.net

Графік роботи науково-педагогічних працівників кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика в умовах карантину