Search

  

Адреса електронної почти: kaf_sdv@ukr.net 

Освіта: У 1994  році  закінчила стоматологічний факультет  Український державний медичний університет (УДМУ) імені О. О. Богомольця за фахом «лікар стоматолог».

з 1997 р - 2004 р.  працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології  Медичного інституту  Української асоціації народної медицини. 

На кафедрі стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика працює  з  2004р.

Кваліфікація: Лікар вищої категорії за фахом « Дитяча стоматологія», лікар першої категорії за фахом «Ортодонтія», кандидат медичних наук  з 2009 р., доцент кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика з 2012 р.

Професійна діяльність: Загальний лікарський стаж роботи - 23 років. Проходила професійне стажування в Україні та Німетчина, Південна Корея, Сінгапур.

Виконує консультативно - діагностичну та лікувальну роботу на клінічних  базах  кафедри. Впроваджує сучасні технології  у практику профільних установ. Упродовж 7 років була відповідальною за лікувальну роботу кафедри.

Приймає активну участь у роботі постійно-діючого науково-практичного  семінару  «Школи дитячого  стоматолога», план роботи якого затверджений  Департаментом охорони здоров’я  Київської  міської державної адміністрації.

Наукова діяльність: У 2009 році. захистила дисертаційну роботу за темою: «Стан стоматологічного здоров’я у дітей з хронічним вірусним гепатитами та шляхи корекції». Опубліковано понад 34 статей, має 1 патент на корисну модель.

Викладацька  діяльність:  Загальний  педагогічний  стаж  роботи  -  21 рік. З 2014 року  виконує   обов’язки  завуча  кафедри  та  є  постійним  куратором циклу ПАЦ. Співавтор навчальних програм по інтернатурі, спеціалізації, стажуванню, передатестаційної підготовці та шести циклів ТУ за фахом "стоматологія дитячого віку, що затверджені МОЗ України або Вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика. Також є співавтором комп’ютерної атестаційної програми за фахом «Стоматологія дитячого віку».

Додаткова інформація:  Є віце-президентом Асоціації стоматологічного  здоров’я»,  членом  Вченої  ради  ІС  НМАПО  імені  П.Л. Шупика, а також  секретарем  Експертної  проблемної  комісії  (ЕПК)  ІС  НМАПО  імені  П.Л. Шупика. Є лектором багатьох  вітчизняних і міжнародних конгресів, симпозіумів і конференцій.