Search


Доцент кафедри вірусології, старший дослідник

Заступник декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету

solovyov.nmape@gmail.com 

Освіта. Закінчив з відзнакою Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за спеціальністю «Біотехнологія» у 2008 році. У 2009 році пройшов спеціалізацію за фахом “Вірусологія” у НМАПО імені П.Л. Шупика

Кваліфікація. Спеціаліст-вірусолог (2009). Кандидат біологічних наук (2012).

Професійна діяльність. Впродовж 2009-2012 рр. працював на посаді старшого лаборанта кафедри вірусології. Після захисту дисертаційної роботи працював на посаді старшого наукового співробітника ЦНДЛ, а з травня 2017 р. переведений на посаду доцента кафедри вірусології. З квітня 2018 р. призначений заступником декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність. З 2009 по 2012 рр. був здобувачем кафедри вірусології КМАПО імені П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.11 - Медична та біологічна інформатика і кібернетика захистив у 2012 р. Тема дисертації: «Математичні моделі ефективності ротавірусних вакцин в Україні». Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Дзюблик І.В.

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Тема дисертації: «Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій». Науковий консультант - декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, доктор фармацевтичних наук, професор Трохимчук В.В.

У 2020 році отримав вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 226 – фармація, промислова фармація.

Відповідальний виконавець НДР кафедри вірусології “Прикладні та аналітичні дослідження ефективності етіологічної діагностики збудників гострих респіраторних захворювань та схем фармакотерапії негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів” (2020-2022 рр.).

Автор та співавтор більше 70 наукових праць, у тому числі 4 – у наукових виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus; двох наукових монографій; навчально-методичного посібника; методичних рекомендацій; двох патентів на корисну модель; 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір.

Протягом останніх років брав участь у конференціях за фармацевтичним профілем, у тому числі у 18-му щорічному європейському конгресі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень зі стендовою доповіддю та пройшов короткотривалі курси підвищення кваліфікації з фармакоекономіки протягом відвідування конгресу. Отримав третє призове місце за стендову доповідь на Третьому щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції "Єдине здоров'я".

Член редакційної колегії журналу «Фармацевтичний журнал».

Сфера наукових інтересів – питання фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій, математичне моделювання та прогнозування епідемічного процесу вірусних інфекцій, розробка систем підтримки прийняття рішень в діагностиці, вакцинопрофілактиці та фармакотерапії вірусних інфекцій.

Викладацька діяльність. З 2017 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри вірусології як обраний за конкурсом.