Search

Ініціативно-пошукова НДР «Оптимізація комплексної оцінки стану плода» виконана відповідно плану (листопад 2021р) Керівник: зав кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода, доктор мед. наук, професор Світлана ЖУК

Протягом 2010-2016 рр. за участі співробітників кафедри було підготовлено і надруковано:

-         2 навчально-методичних посібники,

-         2 монографії,

-         2 методичних рекомендацій,

-         23 інформаційних листи,

-         180 статей у вітчизняних виданнях,

-         32 статті у закордонних виданнях,

-         25 тез доповідей.

Публікації кафедри за 2014-2017 рр.

 1. Жук С.І. Щуревська О.Д., Шляхтіна А.О. Психологічні аспекти роботи акушерства-гінеколога  у випадку перинатальних втрат (клінічна лекція)//Здоровье женщины.- №1 (117) -2017.-с.11-15
 2. Жук С.І.,Щуревська О.Д. Стрес – програмування плода. Здоровьеженщины.- №1 (117)-2017.- с.116-120
 3. Жук С.І., Ошовський В.І., Бикова О.Г. Проспективне обсерваційне дослідження застосування  ультра тонкої голки для амніоцентезу: первинні результати// Здоровье женщины.- №1 (117) -2017-с.127-132
 4. Жук С.І. Прегравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи// Здоровье женщины.- №2 (118) -2017.-с.17-22
 5. Жук С.І, Щуревська О.Д., Пехньо Н.В., Сучасні реалії акушерської практики. // Здоровье женщины.- №3 (119) -2017.-с.20-23
 6. Жук С.І,Щуревська О.Д. Гестоз з точки зору перинатальної психології// Здоровье женщины.- №5 (121) -2017.-с.35-38
 7. Жук С.І.,Ошовський В.І.,Соловей В.І., Дослідження ефективності актографії у групі ризику розвитку плацентарної дисфункції у ІІІ триместрі вагітності.
 8. Жук С.І., Атаманчук І.М., Коррекция проявлений гиперкоагуляцииу женщин с привичным ранним невынашиванием беременности.//Охрана материнства и детства (Белорусь)№1(29).-2017.-с.58- 60
 9. Жук С.І.,Щуревська О.Д.Современноепрогнозированиемассытела у плода.//Репродуктивная медицина (Казахстан).-№1(30).-2017.-с.7-10
 10. Жук С.І., Шляхтіна А.О. Роль пробиотиков в профилактике гинекологической и акушерской патологи.//Репродуктивная медицина (Казахстан).-№1(30).-2017.-с.7-10
 11. Пехньо Н.В. Алгоритмы ведения беременности и родов у женщин группы риска развития неотложных состояний плода .//Репродуктивная медицина(Казахстан).-№1(30).-2017.-с.15-19
 12.  Носенко, О.М.; Жук, С.І.; Рутинська, А.В. Проблемные вопросы больших акушерских синдромов        .// Жіночій лікар.-№ 2(70)-2017.с.28-35
 13. Жук С.І., Шляхтіна А.О. Корекція дисбіотичних порушень піхви і кишечника у вагітних високого інфекційного ризику.Тези науково-практичної конференції «Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях сучасного світу». -  Львівський медичний форум, 4-6 квітня. - 2017.- с. 53-54.
 14. Жук С.І.,Будченко Є.А. Профілактика генітальногопролапсу у жінок в пізньому післяпологовому періоді. Тези науково-практичної конференції «Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях сучасного світу». -  Львівський медичний форум, 4-6 квітня. - 2017.- с. 54-55.
 15. Жук С.И., Ночвина Е.А. Анализ менструальной и репродуктивной функции у женщин с синдромом хронической тазовой боли./ Репродуктивная медицина (Казахстан). -№1(26).-2016.-с.-30-38.
 16. Жук С.И., Мельник Ю.Н., Пехньо Н.В. Перспективы сонографической оценки кровотока в венозном протоке в диагностике плацентарной дисфункции./ Репродуктивная медицина (Казахстан). -№1(26).-2016.-с.-40-48.
 17. Жук С.І., Ус І.В. Лікування вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів.//Здоровье женщины.-  №1.(107) - 2016. -  с. 75-79.
 18. Ночвіна О.А. Функціональний стан ендотелію у жінок з синдромом хронічного тазового болю./ /Здоровье женщины. - №1(107).-  2016. - с. 150-153.
  1. Жук С.І. Новий погляд на індукцію пологів в інтересах плода./Медична газета №1.-2016.с.-19.
  2. Жук С.І. Гестагенна профілактика стратегія- запорука нормального перебігу вагітності. /Медична газета №1.-2016.с.-17.
  3. Жук С.І., Щуревська О.Д. Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок – вимушених переселонок/ Здоровье женщины.- №2(108).- 2016.- с. 16-19.
  4. Медведь В.І., Жук С.І. Применениелекарств «Offlabel» в акушерской и гинекологическойпрактике/ Жіночій лікар. - № 2 (64).- 2016.- с.22-27
  5. Жук С.І. Мельник Ю.Н. Синдром поликистозных яичников-необходимые перемены/ Жіночій лікар. - № 3 (65).- 2016. - с.51.-54.
  6. Жук С.И, Ус И.В., Шляхтина А.А. КТГ-мониторинг – субьективизм или достеверность интерпретациирезультатов метода?/ Жіночій лікар. -№ 3 (65).- 2016.- с.32-35.
  7. Ю.П. Вдовиченко, Н.Я. Жилка, С.І. Жук, Н.Г. Прядко. Сучасні підходи до преіндукції та індукції пологів, засновані на доказах/  Здоровье женщины .- №3 (109). – 2016. – с.- 24-28.
  8. Жук С.І, Ус І.В. Стан плода у вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів після застосування протитромботичної терапії/Здоровье женщины .- №3 (109). – 2016.с.-36-39.
  9. Жук С.І., Щуревська О.Д. Психологічний статус вагітних і рівень автоантитіл до нейроантигенів у ІІІ триместрі / Здоровье женщины.-  №4 (110). - 2016.- с. 67-70.
  10.  Жук С.І., Григоренко А.М., Шляхтіна А.О. Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок/ Здоровье женщины.-№5 (111)-2016.
  11. Жук С.І. Роль стресу і гіперпролактинемії при порушеннях менструального циклу в молодих жінок./Жіночий лікар.- №5.- 2016.- стр.22.
  12. Жук С.И. Щуревська О.Д. Психосоціальні аспекти загрози передчасних пологів./ Здоровье женщины.-№6 (112)-2016.-с.86-89.
  13. Жук С.І.,О.А.Таран, А.М.Кошмеринська, Т.В.Лобастова. Роль імуногістохімічного дослідження у діагностиці цервікальноїінтраепітеліальної неоплазії різного ступеня тяжкості./Здоровье женщины.-№7 (113)-2016.-с.138-140.
  14. Жук С.І. Мельник Ю.М., Пехньо Н.В. Чи можливе прогнозування плацентарної дисфункції?/Здоровьеженщины.-№7 (113)-2016.-с.23-27.
  15. НочвинаЕ.А. Корреляционные взаимосвязи психологического и гормонального статуса у женщин с синдромом хронической тазовой боли . / Здоровье женщины.- №2(108).- 2016.-с.127-130.
  16.  Жук С.І., Григоренко А.М., Шляхтіна А.О. Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок/ Здоровье женщины.-№5 (111)-2016.
  17. Жук С.І. Роль стресу і гіперпролактинемії при порушеннях менструального циклу в молодих жінок./Жіночий лікар.- №5.- 2016.- стр.22.
  18. Жук С.И. Щуревська О.Д. Психосоціальні аспекти загрози передчасних пологів./ Здоровье женщины.-№6 (112)-2016.-с.86-89.
  19. Жук С.І.,Ус І.В.,Шляхтіна А.О. Пероральні пробіотики-запорука  успішної вагітності./ Здоровье женщины.-№10 (116)-2016.-с.56-58
   1. Жук С.І., Пехньо Н.В., Марущак О.В. Роль преіндукції під час проведення індукованих пологів/ Здоровье женщины. - №3. – 2015. – с. 66-70.
   2. Жук С.І. Шляхи зниження материнської смертності: українські реалії та міжнародний досвід.- Жіночий лікар. - №2(58) – 2015.- с.18-20
   3. Жук С.І., Щуревська О.Д., Вітер В.П. Пренатальний стрес та його наслідки/ Здоровьеженщины. - №1. – 2015. – с. 41-44.
   4.  Жук С.І., Марущак О.В. Факторы риска развития фетальных аритмий./Акушерство, гинекология и неонатология. Vol.9 - №1- 2015. - с.10-15.
   5. Жук С.І., Ночвіна О.А. Особенностиреагирование на психическоесостояние у женщин с синдромом хр.тазовойболи. /Акушерство, гинекология и неонатология. Vol.9 - №1- 2015. - с.15-22.
   6. Жук С.І., Марущак О.В. Оптимальні клініко-терапевтичні шляхи коррекції фетальних аритмій./ Здоровье женщины. - №4. – 2015.
   7. Жук С.І., Ус І.В., Бикова О.Г., Пехньо Н.В. Порівняльна характеристика різних методів лабораторної діагностики передчасних пологів. – Здоровье женщины №5 (101). – 2015. – с. 38-40.
   8.  Жук С.І., Мельник Ю.М., Марущак О.В. Причини, діагностика і тактика лікування порушень ритму серця у плода./ ЗдоровьеУкраїни.- №3(19)-2015. – с.23-25.
   9. Пехньо Н.В., Марущак О.В., Мельник Ю.М. Оцінка стану плода під час пологів: сучасний стан проблеми/ Здоровье женщины. - №8. – 2015. – с. 100-105.
   10. Жук С.І., Воробей-Вихівська В.М., Атаманчук І.М. Корекція проявів гіперкоагуляції у жінок з повторними невдачами використання допоміжних репродуктивних технологій / Здоровье женщины. - №6 (102). -  с. 172-174.
   11. Жук С.И. Алгоритмы оказания помощи при аномальных маточных кровотечениях/ Жіночийлікар.- 4(60). – 2015. – с.22-30.
   12. Жук С.І. Вы должны, значит вы можете / З турботою про жінку. – 2(59). – 2015. – с. 5-9.
   13. Жук С.І. Синдром дисфункциияичников: профилактика негативних последствий. – Жіночий лікар - №5 (61) – 2015. – с. 56-62.
   14. Жук С.І. Про досягнення медицини плода в Україні / Жіночий лікар. - №1 (57). – 2015. – с.14-17.
   15. Жук С.І. Дополнительные эффекты комбинированных оральных контрацептивов: КОК и молочная железа / Жіночий лікар. - №2 (58). – 2015. – с.22-27.
   16. Жук С.І., Воробей-Вихівська В.М. Поліморфізм генів системи гемостазу в жінок з передчасним зниженням оваріального резерву / Здоров’я України. – №1. – 2015. - с.2-3.
   17.  Мельник Ю.М., Жук С.І., Пехньо Н.В. Значення сонографічної оцінки кровотоку в венозній протоці у діагностиці плацентарної дисфункції та прогнозування перебігу пологів. – Здоровье женщины.- №7(103). – 2015. – с.54-57.
   18.  Жук С.И. Новыевзгляды на целесообразностьприменения КОК у женщин с эндометриозом. Какподобрать КОК?/ Жіночий лікар. – 2014.- №3(53). – 46-54с.
   19.  Жук С.І.,  Ошовський В.І. Фетальна медицина, українські реалії. Здоров´я України. – 2014. - №1. – 28с.
   20.  Жук С.І., Пехньо Н.В., Бикова О.Г.  Залізодефіцитна анемія вагітних.//Жіночий лікар.-2014.- №6(56).- с.48-51.
   21.  Жук С.І., Камінський А.В., Ночвіна О.А. Психосоматичні розлади при безплідді / З турботою про жінку. - №3.
   22. Жук С.І., Ночвіна О.А. Досвід використання циклодінону для лікування первинної дисменореї в аспекті психосоматичного розладу / З турботою про жінку. - №3.
   23. Жук С.И., Ус И.В. Ретроспективныйклинико – статистическийанализ у женщин с преждевременными родами и тромбофилическими расстройствами разного ґенеза /  Акушерство, гинекология и неонатология – научно – практический журнал. Армения.-№1. – 37-42с.
   24. Жук С.И., Таран О.А. Диссквамированые эндотелиоциты как, маркер дисфункции и поврежденияэндотелия при интраэпителиальных нарушениях ш/матки / Акушерство, гинекология и неонатология – научно – практический журнал. Армения.-№1. – 42-47с.
   25. Жук С.І.,  Ночвіна  О.А. Рівень стресового навантаження жінок з синдромом хронічного тазового болю. Збірник наукових праць асоціації акушер – гінекологів України. – 153 – 154с.
   26. Жук С.І., Таран О.А., Лобайова Т.А. Особливості перебігу цервікальноїінтраепітеліальної неоплазії в асоціації з бактеріальним вагінозом. Збірник наукових праць асоціації акушер – гінекологів України. – 154 – 156с.
   27. Жук С.І., Воробей – Вихівська В. М. Поширеність мутації генів системи гемостазу у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом. Здоров´я жінки. - №6(92). – 113 – 118с.
   28. Жук С.І., Ночвіна О.А., Камінський А.В. Синдром хронічного тазового болю в ґенезі стрес – індукованого безпліддя у жінок репродуктивного віку. З турботою про жінку. - №2 (50).- 3 – 7с.
   29. Жук С.І., Захурдаєва Л.Д. Новий погляд на призначення гормональної контрацепції.// Здоров´я жінки.  2014 - №8. – с.118-122.
   30.  Жук С.І.,  Захурдаєва Л.Д. Гормональнаяконтрацепция и пути оптимизации ее назначения. / Здоров’я жінки. - 2014. - № 7 (93). – с. 184-187.
   31.   Жук С.І., Воробей-Вихівська В.М. Нові етіологічні та патогенетичні аспекти предчасного зниження оваріального резерву. / Здоров’я жінки. - 2014. - № 9 (95). – с. 131-134.
   32.  Жук С.І., Ночвіна О.А. Альтернативні методи переривання завмерлої вагітності. / Здоров’я жінки. - 2014. - № 9 (95). – с.79-87.
   33. Жук С.І., Вдовиченко Ю.П.,Щуревська О.Д. Підтримка вагітності і пологів в умовах соціальних стресів (методичні рекомендації). Видавництво «ПрінтЛайт».- 2014.-64с.