Search

І. Ініціативно-пошукова НДР «Оптимізація комплексної оцінки стану плода» виконується відповідно плану. Керівник: зав кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода, доктор мед. наук, професор  Жук С.І. виконується згідно плану.

ІІ. Перелік наукової продукції кафедри 

Назва, рік видання, № журналу, сторінки статті

Назва статті

Автори статті

Тип продукції

Жіночий лікар. 2020.-№1 (87) -с.20-21

Жінка та гормональні ритми її здоров’я.

Жук С.І,

Стаття у наукометричному виданні України

Жіночий лікар. 2020.-№1 (87) -с.23-24

Гормони у житті жінки – свідомий вибір

Жук С.І,

Стаття у наукометричному виданні

Здоровье женщины 2020.-№2 (148)-с.35-38

УЗД під час пологів – додатковий інструмент прогнозування обструктивних пологів.

Пехньо Н.В.

Стаття у наукометричному виданні

Медичні перспективи – 2020 – Том. ХХV/1 – с. 134 - 141

Клініко-імуногістохімічна  характеристика неатипової гіперплазії ендометрія в жінок репродуктивного віку

Вовк І.Б., Задорожня Т.Д., Горбань Н.Є., Кондратюк В.К.

Стаття у виданні, яке входить до бази даних Web of Science

Методичні рекомендації

2020, С 26

Роль естрогенів у жінок репродуктивного віку.

 

Жук С. І., Юзько О.М, Кондратюк В.К., Пехньо Н.В., Дзюба Г.А., Бабенчук І.О, Юзько В.О.

Методичні рекомендації

 

Акт впровадження

Запропонована методологія визначення функцій корисності та удосконалення методології фармакоекономічного аналізу технологій ВПЛ-асоційованої шийки матки

Трохимчук В.В., Дзюблик І.В., Жук С.І., Кондратюк В.К., Соловйов С.О.

Акт впровадження

ІІІ. Участь в наукових форумах

Назва форуму

ПІБ представника/представників кафедри

Дата проведення

Місце проведення форуму

І  міжнародний конгрес «Від народження до зрілості. Міжнародний підхід в збереженні здоров’я людини» Для сімейних лікарів

Жук С.І.

05.04.20

Київ

ІІІ  міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід в безперервному професійному розвитку лікарів»

Жук С.І.

Кондратюк В.К.

09.04-11.04.20

Київ

Науково-практична школа  в форматі телемосту «Клінічні рекомендації в практиці акушера-гінеколога»

Жук С.І.

23.04.20

Київ

Львів

Дніпропертовськ

Науково-практична школа-семінар «Контраверсійні питання в практиці акушера-гінеколога»

Жук С.І.

Кондратюк В.К.

28.04.20

Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Івано-Франківськ

Онлайн практикум сучасного акушера-гінеколога «Секрети майстерності від авторитетів та їх учнів»

Жук С.І.

Пехньо Н.В.

Парпалей Є.І.

Ус. І.В.

16-17.05.20

Київ

Вебінар з міжнародною участю «акушерська тактика та анестезіологічне забезпечення при –COVID-19 у вагітних»

Жук С.І.

 

21.05.20

Київ (Україна)

Варшава (Польща)

Тель-Авів (Ізраїль)

Телеміст «Роль ендотеліальної дисфункції при великих акушерських синдромах»

Жук С.І.

 

18.06.20

Ташкент (Узбекистан)

ІV. Участь у роботі періодичних наукових видань науково-педагогічних працівників кафедри 

ПІБ та посада представника/представників кафедри

Назва видання

Жук С.І., головний редактор

«Жіночий лікар»

Жук С.І.Ю, член ред. колегії

«Здоровье женщины»

Кондратюк В.К., член ред. колегії

«Медицинские аспекты здоровья женщины»

V. Підготовка експертних заключень 

ПІБ, посада та вчена ступінь експерта

Назва роботи

Спеціальність (обов'язково вказувати шифр спеціальності, наприклад 14.01.01 Акушерство і гінекологія)

Тип наукової праці (будь ласка, оберіть один варіант)

Жук С.І.

Парубіна Діана Юріївна «Особливості корекції мікробіоценозу статевих органів жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки»

14.01.01 Акушерство і гінекологія

Підготовка співробітником кафедри відгуку на автореферат дисертаційної роботи кандидата мед. наук

Жук С.І.

Нестерцова Наталія Сергіївна «Особливості репродуктивної функції і перинатальної патології у жінок з низькою та з надмірною вагою при народженні»

14.01.01 Акушерство і гінекологія

Офіційне опонування дисертаційних робіт на звання кандидата мед. наук

Жук С.І.

Щурук Надія Василівна «Маркери інфікування та корекція порушень біоценозу піхви при лікуванні загрози невиношування вагітності»

14.01.01 Акушерство і гінекологія

Офіційне опонування дисертаційних робіт на звання кандидата мед. наук

Кондратюк В.К.

Пацков  Андрій Олександрович «Оптимізація тактики ведення жінок раннього репродуктивного віку з ектопією циліндричного епітелію шийки матки на тлі інфікування вірусом папіломи людини»

14.01.01 Акушерство і гінекологія

Підготовка співробітником кафедри відгуку на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступен  кандидата мед. наук

VІ. Участь у роботі вченої ради НМАПО, вченої ради УДІР, комісії НМАПО з наукової діяльності, комісії НМАПО з міжнародної діяльності.

ПІБ та посада представника кафедри

Назва

Дата

Жук С.І., член

Вчена рада НМАПО імені П. Л. Шупика

Вчена рада УДІР НМАПО

Комісія НМАПО з лікувальної роботи

20.05.20

22.05.20, 18.06.20

21.05.20

Дзюба Г.А., член

Вчена рада УДІР НМАПО

22.05.20, 18.06.20

Кондратюк В.К., член

Вчена рада УДІР НМАПО

Комісія НМАПО з наукової діяльності

Комісії НМАПО з міжнародної діяльності

22.05.20, 18.06.20

12.05.20; 09.06.20

29.04.20, 16.06.20

 

Протягом 2010-2016 рр. за участі співробітників кафедри було підготовлено і надруковано:

-         2 навчально-методичних посібники,

-         2 монографії,

-         2 методичних рекомендацій,

-         23 інформаційних листи,

-         180 статей у вітчизняних виданнях,

-         32 статті у закордонних виданнях,

-         25 тез доповідей.

Публікації кафедри за 2014-2017 рр.

 1. Жук С.І. Щуревська О.Д., Шляхтіна А.О. Психологічні аспекти роботи акушерства-гінеколога  у випадку перинатальних втрат (клінічна лекція)//Здоровье женщины.- №1 (117) -2017.-с.11-15
 2. Жук С.І.,Щуревська О.Д. Стрес – програмування плода. Здоровьеженщины.- №1 (117)-2017.- с.116-120
 3. Жук С.І., Ошовський В.І., Бикова О.Г. Проспективне обсерваційне дослідження застосування  ультра тонкої голки для амніоцентезу: первинні результати// Здоровье женщины.- №1 (117) -2017-с.127-132
 4. Жук С.І. Прегравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи// Здоровье женщины.- №2 (118) -2017.-с.17-22
 5. Жук С.І, Щуревська О.Д., Пехньо Н.В., Сучасні реалії акушерської практики. // Здоровье женщины.- №3 (119) -2017.-с.20-23
 6. Жук С.І,Щуревська О.Д. Гестоз з точки зору перинатальної психології// Здоровье женщины.- №5 (121) -2017.-с.35-38
 7. Жук С.І.,Ошовський В.І.,Соловей В.І., Дослідження ефективності актографії у групі ризику розвитку плацентарної дисфункції у ІІІ триместрі вагітності.
 8. Жук С.І., Атаманчук І.М., Коррекция проявлений гиперкоагуляцииу женщин с привичным ранним невынашиванием беременности.//Охрана материнства и детства (Белорусь)№1(29).-2017.-с.58- 60
 9. Жук С.І.,Щуревська О.Д.Современноепрогнозированиемассытела у плода.//Репродуктивная медицина (Казахстан).-№1(30).-2017.-с.7-10
 10. Жук С.І., Шляхтіна А.О. Роль пробиотиков в профилактике гинекологической и акушерской патологи.//Репродуктивная медицина (Казахстан).-№1(30).-2017.-с.7-10
 11. Пехньо Н.В. Алгоритмы ведения беременности и родов у женщин группы риска развития неотложных состояний плода .//Репродуктивная медицина(Казахстан).-№1(30).-2017.-с.15-19
 12.  Носенко, О.М.; Жук, С.І.; Рутинська, А.В. Проблемные вопросы больших акушерских синдромов        .// Жіночій лікар.-№ 2(70)-2017.с.28-35
 13. Жук С.І., Шляхтіна А.О. Корекція дисбіотичних порушень піхви і кишечника у вагітних високого інфекційного ризику.Тези науково-практичної конференції «Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях сучасного світу». -  Львівський медичний форум, 4-6 квітня. - 2017.- с. 53-54.
 14. Жук С.І.,Будченко Є.А. Профілактика генітальногопролапсу у жінок в пізньому післяпологовому періоді. Тези науково-практичної конференції «Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях сучасного світу». -  Львівський медичний форум, 4-6 квітня. - 2017.- с. 54-55.
 15. Жук С.И., Ночвина Е.А. Анализ менструальной и репродуктивной функции у женщин с синдромом хронической тазовой боли./ Репродуктивная медицина (Казахстан). -№1(26).-2016.-с.-30-38.
 16. Жук С.И., Мельник Ю.Н., Пехньо Н.В. Перспективы сонографической оценки кровотока в венозном протоке в диагностике плацентарной дисфункции./ Репродуктивная медицина (Казахстан). -№1(26).-2016.-с.-40-48.
 17. Жук С.І., Ус І.В. Лікування вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів.//Здоровье женщины.-  №1.(107) - 2016. -  с. 75-79.
 18. Ночвіна О.А. Функціональний стан ендотелію у жінок з синдромом хронічного тазового болю./ /Здоровье женщины. - №1(107).-  2016. - с. 150-153.
  1. Жук С.І. Новий погляд на індукцію пологів в інтересах плода./Медична газета №1.-2016.с.-19.
  2. Жук С.І. Гестагенна профілактика стратегія- запорука нормального перебігу вагітності. /Медична газета №1.-2016.с.-17.
  3. Жук С.І., Щуревська О.Д. Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок – вимушених переселонок/ Здоровье женщины.- №2(108).- 2016.- с. 16-19.
  4. Медведь В.І., Жук С.І. Применениелекарств «Offlabel» в акушерской и гинекологическойпрактике/ Жіночій лікар. - № 2 (64).- 2016.- с.22-27
  5. Жук С.І. Мельник Ю.Н. Синдром поликистозных яичников-необходимые перемены/ Жіночій лікар. - № 3 (65).- 2016. - с.51.-54.
  6. Жук С.И, Ус И.В., Шляхтина А.А. КТГ-мониторинг – субьективизм или достеверность интерпретациирезультатов метода?/ Жіночій лікар. -№ 3 (65).- 2016.- с.32-35.
  7. Ю.П. Вдовиченко, Н.Я. Жилка, С.І. Жук, Н.Г. Прядко. Сучасні підходи до преіндукції та індукції пологів, засновані на доказах/  Здоровье женщины .- №3 (109). – 2016. – с.- 24-28.
  8. Жук С.І, Ус І.В. Стан плода у вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів після застосування протитромботичної терапії/Здоровье женщины .- №3 (109). – 2016.с.-36-39.
  9. Жук С.І., Щуревська О.Д. Психологічний статус вагітних і рівень автоантитіл до нейроантигенів у ІІІ триместрі / Здоровье женщины.-  №4 (110). - 2016.- с. 67-70.
  10.  Жук С.І., Григоренко А.М., Шляхтіна А.О. Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок/ Здоровье женщины.-№5 (111)-2016.
  11. Жук С.І. Роль стресу і гіперпролактинемії при порушеннях менструального циклу в молодих жінок./Жіночий лікар.- №5.- 2016.- стр.22.
  12. Жук С.И. Щуревська О.Д. Психосоціальні аспекти загрози передчасних пологів./ Здоровье женщины.-№6 (112)-2016.-с.86-89.
  13. Жук С.І.,О.А.Таран, А.М.Кошмеринська, Т.В.Лобастова. Роль імуногістохімічного дослідження у діагностиці цервікальноїінтраепітеліальної неоплазії різного ступеня тяжкості./Здоровье женщины.-№7 (113)-2016.-с.138-140.
  14. Жук С.І. Мельник Ю.М., Пехньо Н.В. Чи можливе прогнозування плацентарної дисфункції?/Здоровьеженщины.-№7 (113)-2016.-с.23-27.
  15. НочвинаЕ.А. Корреляционные взаимосвязи психологического и гормонального статуса у женщин с синдромом хронической тазовой боли . / Здоровье женщины.- №2(108).- 2016.-с.127-130.
  16.  Жук С.І., Григоренко А.М., Шляхтіна А.О. Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок/ Здоровье женщины.-№5 (111)-2016.
  17. Жук С.І. Роль стресу і гіперпролактинемії при порушеннях менструального циклу в молодих жінок./Жіночий лікар.- №5.- 2016.- стр.22.
  18. Жук С.И. Щуревська О.Д. Психосоціальні аспекти загрози передчасних пологів./ Здоровье женщины.-№6 (112)-2016.-с.86-89.
  19. Жук С.І.,Ус І.В.,Шляхтіна А.О. Пероральні пробіотики-запорука  успішної вагітності./ Здоровье женщины.-№10 (116)-2016.-с.56-58
   1. Жук С.І., Пехньо Н.В., Марущак О.В. Роль преіндукції під час проведення індукованих пологів/ Здоровье женщины. - №3. – 2015. – с. 66-70.
   2. Жук С.І. Шляхи зниження материнської смертності: українські реалії та міжнародний досвід.- Жіночий лікар. - №2(58) – 2015.- с.18-20
   3. Жук С.І., Щуревська О.Д., Вітер В.П. Пренатальний стрес та його наслідки/ Здоровьеженщины. - №1. – 2015. – с. 41-44.
   4.  Жук С.І., Марущак О.В. Факторы риска развития фетальных аритмий./Акушерство, гинекология и неонатология. Vol.9 - №1- 2015. - с.10-15.
   5. Жук С.І., Ночвіна О.А. Особенностиреагирование на психическоесостояние у женщин с синдромом хр.тазовойболи. /Акушерство, гинекология и неонатология. Vol.9 - №1- 2015. - с.15-22.
   6. Жук С.І., Марущак О.В. Оптимальні клініко-терапевтичні шляхи коррекції фетальних аритмій./ Здоровье женщины. - №4. – 2015.
   7. Жук С.І., Ус І.В., Бикова О.Г., Пехньо Н.В. Порівняльна характеристика різних методів лабораторної діагностики передчасних пологів. – Здоровье женщины №5 (101). – 2015. – с. 38-40.
   8.  Жук С.І., Мельник Ю.М., Марущак О.В. Причини, діагностика і тактика лікування порушень ритму серця у плода./ ЗдоровьеУкраїни.- №3(19)-2015. – с.23-25.
   9. Пехньо Н.В., Марущак О.В., Мельник Ю.М. Оцінка стану плода під час пологів: сучасний стан проблеми/ Здоровье женщины. - №8. – 2015. – с. 100-105.
   10. Жук С.І., Воробей-Вихівська В.М., Атаманчук І.М. Корекція проявів гіперкоагуляції у жінок з повторними невдачами використання допоміжних репродуктивних технологій / Здоровье женщины. - №6 (102). -  с. 172-174.
   11. Жук С.И. Алгоритмы оказания помощи при аномальных маточных кровотечениях/ Жіночийлікар.- 4(60). – 2015. – с.22-30.
   12. Жук С.І. Вы должны, значит вы можете / З турботою про жінку. – 2(59). – 2015. – с. 5-9.
   13. Жук С.І. Синдром дисфункциияичников: профилактика негативних последствий. – Жіночий лікар - №5 (61) – 2015. – с. 56-62.
   14. Жук С.І. Про досягнення медицини плода в Україні / Жіночий лікар. - №1 (57). – 2015. – с.14-17.
   15. Жук С.І. Дополнительные эффекты комбинированных оральных контрацептивов: КОК и молочная железа / Жіночий лікар. - №2 (58). – 2015. – с.22-27.
   16. Жук С.І., Воробей-Вихівська В.М. Поліморфізм генів системи гемостазу в жінок з передчасним зниженням оваріального резерву / Здоров’я України. – №1. – 2015. - с.2-3.
   17.  Мельник Ю.М., Жук С.І., Пехньо Н.В. Значення сонографічної оцінки кровотоку в венозній протоці у діагностиці плацентарної дисфункції та прогнозування перебігу пологів. – Здоровье женщины.- №7(103). – 2015. – с.54-57.
   18.  Жук С.И. Новыевзгляды на целесообразностьприменения КОК у женщин с эндометриозом. Какподобрать КОК?/ Жіночий лікар. – 2014.- №3(53). – 46-54с.
   19.  Жук С.І.,  Ошовський В.І. Фетальна медицина, українські реалії. Здоров´я України. – 2014. - №1. – 28с.
   20.  Жук С.І., Пехньо Н.В., Бикова О.Г.  Залізодефіцитна анемія вагітних.//Жіночий лікар.-2014.- №6(56).- с.48-51.
   21.  Жук С.І., Камінський А.В., Ночвіна О.А. Психосоматичні розлади при безплідді / З турботою про жінку. - №3.
   22. Жук С.І., Ночвіна О.А. Досвід використання циклодінону для лікування первинної дисменореї в аспекті психосоматичного розладу / З турботою про жінку. - №3.
   23. Жук С.И., Ус И.В. Ретроспективныйклинико – статистическийанализ у женщин с преждевременными родами и тромбофилическими расстройствами разного ґенеза /  Акушерство, гинекология и неонатология – научно – практический журнал. Армения.-№1. – 37-42с.
   24. Жук С.И., Таран О.А. Диссквамированые эндотелиоциты как, маркер дисфункции и поврежденияэндотелия при интраэпителиальных нарушениях ш/матки / Акушерство, гинекология и неонатология – научно – практический журнал. Армения.-№1. – 42-47с.
   25. Жук С.І.,  Ночвіна  О.А. Рівень стресового навантаження жінок з синдромом хронічного тазового болю. Збірник наукових праць асоціації акушер – гінекологів України. – 153 – 154с.
   26. Жук С.І., Таран О.А., Лобайова Т.А. Особливості перебігу цервікальноїінтраепітеліальної неоплазії в асоціації з бактеріальним вагінозом. Збірник наукових праць асоціації акушер – гінекологів України. – 154 – 156с.
   27. Жук С.І., Воробей – Вихівська В. М. Поширеність мутації генів системи гемостазу у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом. Здоров´я жінки. - №6(92). – 113 – 118с.
   28. Жук С.І., Ночвіна О.А., Камінський А.В. Синдром хронічного тазового болю в ґенезі стрес – індукованого безпліддя у жінок репродуктивного віку. З турботою про жінку. - №2 (50).- 3 – 7с.
   29. Жук С.І., Захурдаєва Л.Д. Новий погляд на призначення гормональної контрацепції.// Здоров´я жінки.  2014 - №8. – с.118-122.
   30.  Жук С.І.,  Захурдаєва Л.Д. Гормональнаяконтрацепция и пути оптимизации ее назначения. / Здоров’я жінки. - 2014. - № 7 (93). – с. 184-187.
   31.   Жук С.І., Воробей-Вихівська В.М. Нові етіологічні та патогенетичні аспекти предчасного зниження оваріального резерву. / Здоров’я жінки. - 2014. - № 9 (95). – с. 131-134.
   32.  Жук С.І., Ночвіна О.А. Альтернативні методи переривання завмерлої вагітності. / Здоров’я жінки. - 2014. - № 9 (95). – с.79-87.
   33. Жук С.І., Вдовиченко Ю.П.,Щуревська О.Д. Підтримка вагітності і пологів в умовах соціальних стресів (методичні рекомендації). Видавництво «ПрінтЛайт».- 2014.-64с.

Доповіді 
д.мед.н., професора  Жук С.І.

за 2016-2017 рр.

№ п/п

Назва конференції

Назва доповіді

Місце

проведення

Дата проведення

2017 рік

1.

Науково-практичний семінар в
форматі телемосту «Міжнародні
та вітчизняні стандарти надання
акушерсько-гінекологічної допомоги»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

Київ, Запоріжжя

Кропивницький, Дніпро

15.02.2017

2.

Засідання асоціації акушер-
гінекологів Черкаської області

«Індукція та преіндукція пологів»

м.Черкаси

16.02.2017

3.

Семінар МОЗ «Здоров’я жінки
в 21столітті» Майстер класи

«Підготовка родових шляхів»
«Індукція та пре індукція пологів»

м.Харьків

22.02.2017

4.

Невідкладні стани в практиці
акушер-гінекологів –
практичний лекторій

«Сучасні підходи до оцінки внутрішньоутробного стану плода»

м.Київ

25.02.2017

5.

Круглий стіл Ради експертів з
питань імунних конфліктів

-

м.Київ

27.02.2017

6.

Семінар МОЗ «Здоров’я жінки
в 21столітті» Майстер класи

«Підготовка родових шляхів»
«Індукція та пре індукція пологів»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

м.Львів

01.03.2017

7.

«Жіноче здоров’я»
Міждисцилинарний підхід.
Науково -практична конференція 

«Прегравидарнаяподготовка-залог нормального течениябеременности и родов»

м.Яремче

18.03.2017

8.

Семінар МОЗ «Здоров’я жінки
в 21столітті» Майстер класи

«Підготовка родових шляхів»
«Індукція та пре індукція пологів»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

м.Івано-Франківськ

28.03.2017

9.

Заседаниеасоциацииакушер-
гинекологовг.Суми

«Українські реалії преіндукція та індукції пологів»

м.Суми

30.03.2017

10.

Семінар МОЗ «Здоров’я жінки
в 21столітті» Майстер класи

«Підготовка родових шляхів»
«Індукція та пре індукція пологів»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

м.Одеса

05.04.2017

11

Материнсько-плодова  медицина. Східноєвропейські зустрічі

«Основні проблеми медицини плода в Україні»

«Прегравідарна підготовка»

м.Київ

07-08.04.2017

12

Науково-практичний семінар
в форматі телемосту
«Міжнародні та вітчизняні
стандарти надання акушерсько
-гінекологічної допомоги»

«Резус конфлікт: загрози та ризики»

м.Київ

м.Хмельницький

м.Житомир
м.Вінниця

20.04.2017

13

Овариальный клуб

«Прегравідарна підготовка-залог успішної вагітності»

м.Київ

21.04.2017

14

1 міжнародний конгрес
«Репродуктивне здоров’я
мультидисциплінарний
підхід у безпреривному 
професіональному розвитку лікарів

«Моніторінг внутрішньоутробного стану плода в акушерський практиці»

м.Київ

27-28.04.2017

15

Виступ на телеканалі «Тоніс»

Медицина плода

м.Київ

31.05.2017

16

Міжнародний симпозіум
«Теорія і практика
репродукції людини»

Сучасна акушерська практика в репродуктивній медицині

Прегравидарнапідготовка.Що ми знаємо,а що ні?

м.Чернівці

25-27.05.2017

17

Сателітний симпозіум «Безен»
Профілактика репродуктивних
втрат вагітності:відкритті питання
та погляд в майбутнє»

«Сучасна стратегія прегравідарної підготовки у вагітних групи ризику»

м.Київ

23.06.2017

2016 рік

1

Експертний круглий стіл
« Преіндукція і індукція
пологів: методи показання,
сучасні можливості

Модератор

 

м.Київ.

12.02.2016

2

Науково –практична конференція
з міжнародною участю
«Жіноче здоровя і метеринство
очима професіоналів»

«Медицина плода: учора,сьогодні, завтра»

м.Київ.

13.02.2016

3

Науково-практичний семінар
в форматі телемосту « Здоровя
матері, плода та новонародженого»

1.Плацентарный ангиогенез при осложненнойбеременности

2.Современная многофункциональная
восстановительнаябиотерапия

3.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

мКиїв

м.Харків

м.Суми

м.Полтава

18.02.2016

4

Науково-практичний семінар
в форматі телемосту « Здоровя
матері, плода та новонародженого»

1.Плацентарный ангиогенез при осложненнойбеременности

2.Современная многофункциональная
восстановительнаябиотерапия

3.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

м.Київ

м.Ужгород

м.Івано-Франківськ, м.Чернівці

03.03.2016

5.

Науково-практична конференція
з міжнародною участю
« Актуальні питання
репродуктивної медицини в Україні»

«СПКЯ-данные нового тысячилетия»

«Українські сучасні реалії
преіндукції та індукції пологів»

м. Дніпропетрівськ

24-25.03.2016

6

Практичний лекторій «Неплюдний
шлюб: амбулаторно-клінічна
допомога»

«Наступлениебеременности
– дело мужчин»

Харьків

02.04.2016

7

Науково-практичний семінар
в форматі телемосту

« Здоровя жінки у 21 столітті»

Плацентарныйангиогенез при осложненнойбеременности

2.Современная многофункциональная
восстановительнаябиотерапия

3.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

м.Київ, Львів, Волинь,Рівне

14.04.16

8

Науково-практична конференция «Искусствобытьженщиной.
Взглядпрофессионалов»

« Гиперпролактинемия. Нельзя
недооценить»

м.Одеса

16.04.2016

9

Науково-практичний семінар в форматі телемосту

« Здоровя жінки у 21 столітті»

1.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

2. Плацентарныйангиогенез при осложненнойбеременности

м.Київ- Одеса-Миколаїв-Херсон

11.05.2016

10

Науково-практична конференция по плануванню сім’ї

Незапальна хвороба жіночих
статевих органів

м.Київ

17.05.16

12

Міжнародний симпозіум «Репродуктивна медицина України»

«Як зберегти бажану вагітність
– рекомендації гінеколога»

м.Харьків

26-28.05.16

15

XIVзїздакушерів-гінекологівУкраїни

«Сучасний стан проблеми
стандартизації акушерсько-
гінекологічної допомоги в
Україні та шлях її вирішення»

Нова концепція анте- та
інтранатального спостереження»

м.Київ

23-24.09.2016

16

Науково-практичний семінар  МОЗ у форматі телемосту

« Здоровя жінки у 21 столітті»

1.Плацентарный ангиогенез при осложненнойбеременности

2.Современная многофункциональная
восстановительная биотерапия

3.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

м.Київ

м. Дніпропетрівськм.КривийРіг-м.Запоріжжя

29.09.16

17

Науково-практичний семінар  МОЗ у форматі телемосту

« Здоровя жінки у 21 столітті»

1.Плацентарный ангиогенез при осложненнойбеременности

2.Тазовая веноконгестия-
современныевзгляды

м.Київ–

м.Вінниця-

м.Житомир

06.10.2016

19

Симпозиум «Бионорика»

«Пролиферативный синдром
в органах
репродуктивнойсистемы у женщин»

м.Львів

08.10.2016

20

ПрофиЛаб

- Эмболіянавколоплодовими
водами – предиктори та
перша медична допомога

- Плацентарныйангиогенезпри осложненнойбеременности

м.Київ

21.10.2016

 За 2015 рік представники кафедри брали участь у таких вітчизняних конференціях з міжнародною участю:

 1. Жук С.І. Роль плаценти на різних етапах гестаційного процесу / Міжнародний симпозіум Української АРМ «Теорія і практика репродукції людини», Одеса 28-30 травня, 2015.
 2. Парпалей Є.І. Патологія кількості навколоплідної рідини: принципи раціонального супроводу, Профілаб з материнсько-плодової медицини, 17 квітня, 2015 року.
 3. Парпалей Є.І. Стани, щосупроводжуютьсянабряком плода, Профі-лаб з материнсько-плодової медицини, 17 квітня, 2015 року.
 4. Жук С.І. Материнсько - плодова медицина в Україні: вчора, сьогодні, завтра, Профілаб з материнсько-плодової медицини, 17 квітня, 2015 року.
 5. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу, будеткоррекцияназвания, - Київ, 24.04.15 – Конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я».
 6. Жук С.І. Менеджмент проблем молочної залози та порушень менструального циклу, Профі-лаб з гінекології, 27 листопада, 2015 року.
 7. Жук С.І. Роль плаценти на різних етапах гестаційного процесу / Міжнародний симпозіум Української АРМ «Теорія і практика репродукції людини», Одеса 28-30 травня, 2015.
 8. Жук С.І., Воробей-Вихівська В.М. Особливості ведення вагітності і пологів при високому ризику тромботичних і геморагічних ускладнень. Жіночий лікар, Практичний лекторій «Невідкладні стани в акушерстві», 25.04.2015.
 9. Жук С.І. Взаимосвязьмеждуконституциональными особенностями женщин и возникновением гормонально-ассоциированных заболеваний / «Гормонально-асоційовані захворювання репродуктивної системи. Практичні поради», Одеса, 02.04.2015.
 10. Ошовський В.І., Пехньо Н.В. Плід як пацієнт: невідкладні стани. Жіночий лікар, Практичний лекторій «Невідкладні стани в акушерстві», 25.04.2015.
 11. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу / Відеоконференція «Актуальні питання репродуктивного здоров’я», 24.04.2015
 12. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Харків-Полтава-Суми. – 26 травня, 2015 року.
 13. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Харків-Полтава-Суми. – 26 травня, 2015 року.
 14. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Харків-Полтава-Суми. – 26 травня, 2015 року.
 15. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Львів-Луцьк-Рівне. – 3 березня, 2015 року.
 16. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Львів-Луцьк-Рівне. – 3 березня, 2015 року.
 17. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Львів-Луцьк-Рівне. – 3 березня, 2015 року.
 18. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Чернівці-Ужгород-Івано-Франківськ. – 22 квітня 2015 року.
 19. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Чернівці-Ужгород-Івано-Франківськ. – 22 квітня, 2015 року.
 20. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ-Чернівці-Ужгород-Івано-Франківськ. – 22 квітня, 2015 року.

21.  Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні питаннясучасного акушерства” (16-17 квітня 2015 року)  І.Б. Вовк, В.К. Кондратюк, Н.Є.Горбань, А.І.Нарольська«Гіперпроліферативний синдром в гінекології (етіологія, патогенез, сучасні підходи до лікування)

22. Корнацька А.Г., Кондратюк В.К.,Чубей Г.В., Бражук М.Д. «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ У ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ»

Науково-практична конференція «Ендометріоз. Діагностичні міфи та хірургічні реалії. Реподуктивне здоров’я нації»

23. Корнацька А.Г., Кондратюк В.К.,Чубей Г.В., Бражук М.Д. «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ» 

24. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Дніпропетровськ - Кривий Ріг-Запоріжжя. – 29 вересня 2015 року.

25. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Дніпропетровськ - Кривий Ріг-Запоріжжя. – 29 вересня 2015 року.

26. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Дніпропетровськ - Кривий Ріг-Запоріжжя. – 29 вересня 2015 року.

27. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Вінниця - Житомир. – 21 жовтня 2015 року.

Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Дніпропетровськ - Кривий Ріг-Запоріжжя. – 21 жовтня 2015 року.

28. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Вінниця - Житомир. – 21 жовтня 2015 року.

29. Жук С.І. Вибір методу контрацепції при дисгормональних захворюваннях молочних залоз. Науково-практична конференція «Репродуктивні аспекти в медицині молочної залози», Київ, 15 жовтня, 2015.

    30. Жук С.І. «Таємниці гіперандрогеній» Іноваційні підходи до надання акушерсько-гінекологічної допомоги, Львів,     16 жовтня, 2015.

   31. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Чернігів – Черкаси - Кіровоград. – 3 листопада, 2015 року.

32. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Чернігів – Черкаси - Кіровоград. – 3 листопада, 2015 року.

33. Жук С.І. Особливості ведення вагітності та пологів при високому ризику тромбоемболічних та геморагічних ускладнень. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Тернопіль – Хмельницький. – 24 листопада, 2015 року.

34. Жук С.І. Корекція ендотеліальноїдисфункції при хронічному тазовому болю. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Тернопіль – Хмельницький. – 24 листопада, 2015 року.

35. Жук С.І. Роль імплантації в забезпеченні гомеостазу фетоплацентарного комплексу. – Науково-практичний семінар «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні». – Телеміст Київ - Тернопіль – Хмельницький. – 24 листопада, 2015 року.

36. Жук С.І. Сучасні підходи до токолітичної терапії і безпеки плода «Анестезіологічне забезпечення та невідкладні стани в акушерстві та гінекології», Київ, 5-6 листопада, 2015.

 Жук С.І., Ус І.В. Прегравідарне обстеження жінок групи ризику щодо розвитку тромбофілічних розладів під час вагітності. – «Актуальні питання сучасного акушерства». – Тернопіль. – 16-17 квітня, 2015.

37. Жук С.І. Якість життя сучасної жінки: вчора, сьогодні, завтра. – «Медична турбота про якість жіночого здоров’я в різні періоди життя» - Київ – 6 листопада, 2015.

38. Жук С.І. «Гипоталамический синдром» / Лекторий «Бионорика». – Одесса. – 13 июня, 2015 г.