Search

КАМІНСЬКИЙ В’ячеслав Володимирович - завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України. Заслужений лікар України. 

Директор Київського Міського Центру Репродуктивної та Перинатальної Медицини. 

Автор близько 300 наукових публікацій, з них 5 монографій, 19 методичних рекомендацій, 11 раціоналізаторських пропозицій, 15 патентів на винахід. Під його керівництвом виконано 3 докторські дисертації, 15 кандидатських дисертацій, заплановані 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Медведь Володимир Ісакович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор; Заслужений лікар України (2009 р.), терапевт вищої категорії; завідуючий відділенням внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».

Автор 401 друкованої праці, у тому числі 27 книг (монографії, енциклопедія, довідники, підручники, навчальні посібники). Має 12 патентів на винаходи. Підготував 2 доктора та 11 кандидатів наук.

Ткаченко Руслан Опанасович - доктор медичних наук, професор; заслужений лікар України (2016р.); головний  спеціаліст з  питань  акушерської  реанімації  ГУОЗ м.Києва; завідувач курсом ТУ з акушерської анестезіології та реанімації для лікарів анестезіологів та акушерів-гінекологів.

Судома Ірина Олександрівна - доктор медичних наук, професор; директор з науки та розвитку клініки «Надія». Автор 25 наукових робіт та монографій. Член Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE).

Лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

Савченко Сергій Євгенович – доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України (2016). Лікар акушер - гінеколог вищої кваліфікаційної категорії. Член асоціації акушерів – гінекологів України.

За період 2018-2020 роки під його керівництвом виконана 1 кандидатська дисертація , на етапі завершення - 4 кандидатські дисертації.

Суханова Ауріка Альбертівна – доктор медичних наук, професор. Голова комісії з лікувальної роботи Українського Державного Інституту Репродуктології.

Автор 125 наукови х робіт,  7 патентів на винахід. Член Європейської асоціації репродуктологів (ESHRE).