Search

Кафедра ендокринології створена  у 1992 р., її першим завідувачем був академік НАН, НАМН України та РАМН, профессор Андрій Семенович Єфімов, з 2003 р. Він продовжив наукову роботу на посаді керівника діабетологічного відділу ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовинім. В.П. Комісаренка НАМН України», а кафедру очолив академік Микола Дмитрович Тронько. На кафедрі працюють: доктори мед.наук, професори  Халангот Микола Дмитрович та Спринчук Наталія Андріївна, доценти, кандидати медичних наук: Науменко Володимир Гаврилович, Пилипенко Вікторія Миколаївна, Самсон Оксана Ярославівна. 

З часу заснування кафедри до 2010 р. на кафедрі працював канд. мед. н., доцент Буглак Микола Іванович. В різні роки на кафедрі викладали: кандидат мед. наук Сологуб Неля Віталієвна, Булдигіна Юлія Валерівна, Бельчіна Юлія Богуславівна, доктори мед. наук Зуєва Наталія Олексіївна, Большова Олена Василівна та Маньковський Микита Борисович.

Клінічною базою кафедри є поліклініка та клінічні відділення ДУ «Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка НАМН України та комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня» м. Боярка.

Андрій Семенович Єфімов (1928-2017) - академік Національної академії наук (1992) і Національної академії медичних наук України (1993), дійсний член Російської Академії медичних наук (1989), заслужений діяч науки і техніки України (1996).

В 1992 р. він створив і очолив кафедру ендокринології в Київському Інституті удосконалення лікарів (нині Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика).

А. С. Єфімов — фундатор діабетології в Україні, який плідно працював над актуальними проблемами діагностики і лікування цукрового діабету та його ускладнень. Автор численних наукових праць, у тому числі 28 монографій, підручників, довідників, 30-ти патентів і авторських свідоцтв. Він створив наукову школу діабетологів, підготував 15 докторів і 50 кандидатів наук.

 Основні праці: "Диабетические ангиопатии" (1973; 1989); "Эндокринология" (1983, 2004); "Энциклопедия семейного врача" (1995); "Клиническая диабетология" (1998); "Инсулинотерапия больных диабетом" (2000); "Диабетические нейропатии" (2003); "Ионизирующая радиация и инсулинорезистентность" (2004); "Малая энциклопедия врача-эндокринолога" (2007). Неотложная эндокринология. — Москва :«Медицина», 1982. — 208 с. — (Библиотека практического врача. Неотложная помощь).  Ожирение и сахарный диабет. — Киев : «Здоров'я», 1987. — 144 с. — (Библиотека практического врача).  Предиабет: патогеническая сущность, диагностика // Проблемы эндокринологии. — 1979. — № 5. — С. 17—25 Физическая нагрузка у больных сахарный диабетом // Терапевт. арх. — 1981. — № 7. — С. 139—142.

В 1980 р. став лауреатом Державної премії УРСР. За визначні наукові досягнення йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1996). Андрія Семеновича нагороджено орденами «Знак пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою АМН України та багатьма медалями.

А. С. Єфімов був віце-президентом Асоціації ендокринологів України, членом Європейської та Американської Асоціації з вивчення цукрового діабету, членом Наукової ради Президії АМН України з теоретичної і практичної медицини, входив до складу редколегій низки наукових журналів.