Search

Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія, спеціалізація  „Дитяча ендокринологія”, атестована на вищу кваліфікаційну категорію, експерт МОЗ з профільного супроводу державних закупівель. Загальний трудовий стаж 36 років, стаж наукової роботи 26 років, педагогічний - 9 років. Автор та співавтор більше 100 наукових праць. Автор статей, на які системою GoogleScholar зареєстровано 60 посилань, а h- індекс дорівнює 4 (16.10.2020).

 Останні публікації:

  1. Тронько М.Д. (ред), Большова О.В. (ред); Булдигіна Ю.В., Лучицький Е.В., Лучицький В.Є., Науменко В.Г., Пилипенко В.М., Самсон О.Я., Спринчук Н.А., Тронько К.М. Клінічна ендокринологія дитячого та підліткового віку. Навчальний посібник. Бібліотека «Здоровя України», Київ, 2016. 704с.
  2. N Muz, O Samson, O Vyshnevska, N Sprinchuk, O Bolshova  SUN-140 The Ways of Achievement the Target Levels of Glycemic Control in   Сhildren and Adolescents with Type 1 Diabetes //Journal of the Endocrine Society 2019, 3 (Supplement_1), SUN-140
  3. Роль теста на генерацию инсулиноподобного фактора роста-1 при диагностике и прогнозе лечения детей с сохраненной соматотропной функцией NASprinchuk, OYSamson, OVBolshova Современная педиатрия, 2019, 35-40
  4. Застосування аналога інсуліну деглюдек у базисно-болюсній терапії дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу Самсон ОЯ, Большова О.В.Ендокринологія, 2019, 24 (2), 132-138