Search

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують свою кваліфікацію, проходять перепідготовку на циклах з інформатики, педагогіки та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П.Л. Шупика.

Виховна робота кафедри здійснюється при повсякденній роботі з клінічними ординаторами та слухачами, шляхом спілкування, навчання та передачі досвіду науково-педагогічними працівниками.

Співробітники кафедри відвідують гуртожитки, де проживають слухачі та клінічні ординатори НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Навчально-методична робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів серцево-судинних хірургів на циклах спеціалізації та передатестаційних циклах. Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи діагностики та лікування серцево-судинних хвороб. Ці цикли адресовані лікарям кардіологам, лікарям хірургічного профілю, лікарям з функціональної діагностики, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям, а також лікарям інших спеціальностей за тематикою циклів. Кафедра є суміжною за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія», працює над створенням навчальної літератури з аспектів кардіохірургії, кардіології, та нових циклів з тематичного удосконалення та методичних матеріалів.

Перелік циклів, які проводяться на кафедрі:

  1. спеціалізація «Хірургія серця і магістральних судин»
  2. передатестаційний цикл «Хірургія серця і магістральних судин»
  3. цикл ТУ «Сучасні технології лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця»
  4. цикл ТУ «Новітні методи реконструктивної кардіохірургії»
  5. цикл ТУ «Сучасні методи діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії»
  6. цикл ТУ «Інтервенційні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин»
  7. цикл ТУ «Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування»
  8. цикл ТУ «Новітні методи лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій»
  9. цикл ТУ «Ведення пацієнтів до та після кардіохірургічних втручань»

kafedra.cardio@gmail.com