Search

Професор кафедри Вітовський Р.М.

 

Професор Р.М. Вітовський з доцентом В.В. Ісаєнко та курсантом кафедри виконують пластику мітрального клапана у пацієнта з мітральною недостатністю

Доцент В.В. Ісаєнко та курсант кафедри під час операції пластики дефекта міжпередсердної перегородки

Розроблено та впроваджено в практику алгоритм діагностики та термінового лікування первинних пухлин серця, що значно покращило безпосередні та віддалені результати операцій.

Розроблено оригінальні теорії петогенезу обструктивних гіпертрофічних кардіоміопатій та на її основі – перспективний метод лікування – двокамерна електрокардіостимуляція.

Розроблено та впроваджено методи векторного аналізу електричної та механічної функцій серця при гіпертрофічній та ділатаційній кардіоміопатіях.

Базою для проведення лікувально-діагностичної роботи співробітниками кафедри є ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», зокрема два його підрозділи:

- відділення хірургічного лікування поліорганної патології та акушерської кардіохірургії;

- відділення лікування аритмій (лабораторія електрофізіологічних, гемодинамічних та ультразвукових методів дослідження з рентгенопераційною).

Робота відділення хірургічного лікування поліорганної патології та акушерської кардіохірургії спрямована на надання цілодобової планової та екстреної допомоги пацієнтам з набутими вадами серця, пухлинами серця, ішемічною хворобою серця та іншими хірургічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Хірургічне лікування клапанної патології є однією з основних частин лікувальної роботи співробітників кафедри на базі цього відділення. Виходячи зі світового досвіду, більший частині пацієнтів можливе виконання реконструктивних операцій на серцевих клапанах. Це позитивно впливає як на якість життя, так і на собівартість втручання. Тому широке впровадження реконструктивних втручань при клапанній патології є одним з пріоритетних напрямків.

Співробітники кафедри мають найбільший в Україні досвід з діагностики та хірургічного лікування пухлин серця. Розширення об'єму втручань поряд із вдосконаленням діагностики та своєчасним виконанням операцій, а також розробка нових методик і впровадження комплексних підходів в лікуванні хворих з пухлинами серця та середостіння є вкрай важливими напрямками лікувально-діагностичної роботи.

Багато пацієнтів мають комбінацію клапанної або онкопатології з ішемічною хворобою серця, що вимагає одночасних операцій. Аорто-коронарне шунтування при ІХС, яке виконується фахівцями кафедри, більш ніж в 90% випадків проводиться на „працюючому” серці, а не на „зупиненому”. Перевагами такої стратегії є поліпшення переносимості втручання, зниження його травматичності та собівартості.

Не залишається без уваги значна група пацієнтів, що були оперовані з приводу таких вроджених вад серця, як аортальний і субаортальний стеноз, двостулковий аортальний клапан та ін. Надання ефективної хірургічної допомоги цій групі хворих - невід'ємна частина лікувальної роботи співробітників кафедри.

Основними напрямками роботи лабораторії електрофізіологічних, гемодинамічних та ультразвукових методів дослідження з рентгенопераційною є:

- катетерна радіочастотна абляція субстрату суправентрикулярних (WPW синдром, вузлова тахікардія, передсердна ектопічна тахікардія, фібриляція передсердь та ін.) та шлуночкових аритмій в умовах навігаційної системи тривимірного електро-анатомічного картування EnSiteVelosity;

- інвазивне електрофізіологічне обстеження;

- імплантація одно- та двокамерних штучних водіїв ритму серця (ШВРС) для лікування брадиаритмій;

- імплантація трьохкамерних (ресинхронізаційних) штучних водіїв ритму серця для лікування застійної серцевої недостатності;

- імплантація кардіовертерів-дефібриляторів для лікування життєвозагрозливих аритмій.

Лабораторія обладнана цифровим ангіографічним комплексом, комбінованим електрофізіологічно-гемодинамічним реєстратором, навігаційною системою тривимірного електроанатомічного картування серця та ехокардіографічними установками для трансторакальної, черезстравохідної та інтракоронарної діагностики.

Крім того, співробітники кафедри проводять консультації пацієнтів кардіохірургічного профілю в Консультативно-діагностичному центрі ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».

Також співробітники кафедри регулярно виїжджають до обласних та районних кардіоцентрів, де надають всебічну консультативну та практичну допомогу, проводять відбір хворих, що потребують оперативного лікування. Така тісна двостороння взаємодія з кардіологічними службами та спеціалістами інших напрямів медицини на місцях сприяє своєчасній та кваліфікованій медичній допомозі та є запорукою покращення безпосередніх та віддалених результатів лікування пацієнтів.