Search

Лазоришинець В.В. – академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Лауреат премії імені М.М. Амосова. За роки трудової діяльності пройшов шлях від лікаря-хірурга, молодшого наукового співробітника, завідувача відділом наукового підрозділу, заступника директора з наукової роботи, першого заступника директора до директора ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».

У період 2004 − 2015 рр. (із перервами) В.В. Лазоришинець очолював лікувально-організаційне управління Національної академії медичних наук України, у 2008 р. займав посаду заступника Міністра охорони здоров'я України, а з 2008 р. по 2010 р. посаду першого заступника Міністра.

З квітня 2014 р. – заступник Міністра охорони здоров'я України. З жовтня по грудень 2014 р. − виконуючий обов'язки Міністра охорони здоров'я України. З грудня 2014 р. по січень 2015 р. − перший заступник Міністра охорони здоров'я України. У січні 2016 р. призначений на посаду директора ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України».

З 2016 р. завідуючий кафедрою хірургії серця та магістральних судин, що існує на базі ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України». Учень академіка НАН і НАМН України Г.В. Книшова, професор В.В. Лазоришинець гідно продовжує традиції, закладені засновником Інституту серцево-судинної хірургії академіком М.М. Амосовим. За останні роки під керівництвом В.В. Лазоришинця науково обґрунтовано створення організаційної моделі надання екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги, а також створено науково-практичне підґрунтя сучасної спеціалізованої перинатальної та кардіохірургічної допомоги вагітним групи високого кардіального ризику, що є абсолютно унікальним для України та дозволило значно знизити частоту материнської смертності від екстрагенітальної патології.

За його ініціативою активно впроваджуються ендоваскулярні та мініінвазивні втручання при вроджених та набутих вадах серця, набуває розширення хірургія всіх відділів аорти та магістральних судин, у тому числі гібридні операції. Професор В.В. Лазоришинець − провідний кардіохірург України. Він активно оперує та виконав більше 7000 операцій на серці. Автор понад 400 наукових праць, у тому числі 18 монографій та 38 патентів на винахід та корисну модель. Керує виконанням 5 докторських і 3 кандидатських дисертацій, підготував 16 кандидатів наук. h-index за Google Scholar – 6.