Search

Оніщенко В.Ф. – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Володіє унікальним клінічним досвідом перфузійного забезпечення пацієнтів при трансплантації серця (з 2003 р.) та легенів (з 2016 р.).

Проводить регулярні навчальні заходи на кафедрі для студентів, інтернів та лікарів. Приймає активну участь в розвитку клінічної аритмології на базі ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».

Проходив стажування в провідних зарубіжних клініках. Є співавтором монографії по інноваційному лікуванню серцевої недостатності за допомогою трансплантації стовбурових клітин та має понад 120 друкованих робіт і 15 патентів на винахід та корисну модель. Член Асоціації серцево-судинних хірургів України. h-index за Google Scholar – 3.