Search

Завадецька Олена Павлівна

elpazav@gmail.com

Закінчила Вінницький Медичний Інститут імені М. І. Пирогова, лікувальний факультет, диплом з відзнакою (1976).

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медедичних наук, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

З 1976 року працювала лікарем-терапевтом в Центральній лікарні м. Гайсін Вінницької області, потім переведена на посаду завідувача клініко-діагностичної лабораторії. 1980-1982 роки навчалася в клінічній ординатурі «Клінічна лабораторна діагностика» НМАПО імені П.Л.Шупика. З 1987 року асистент, а з 2002 року по доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики.

Виконує консультативно-діагностичну роботу цитологічного, гематологічного та загально-клінічного напрямку як на базі кафедри, так і співпрацюючи з іншими клініко-діагностичними лабораторіями.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

В 1988 році захистила дисертаційну роботу за темою «Клинико-лабораторные особенности сочетанной формы мужского бесплодия».

Є співвиконавцем ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (2015-2019).

Автор 66 друкованих робіт та 4 посібників.

Член експертної проблемної комісії зі спеціальності ЕПК 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика», та 14.01.02; «Внутрішні хвороби» при Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Експерт МОЗ України за напрямком Клінічна лабораторна діагностика

Викладацька діяльність - приймає участь у підготовці лікарів-лаборантів та спеціалістів на циклах спеціалізація, інтернатура, стажування, тематичне удосконалення та передатестаційних циклах зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика». Читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття. Куратор циклів тематичного удосконалення «Гематологічні методи дослідження», «Лабораторна діагностика захворювань жіночих та чоловічих статевих органів» та «Лабораторна діагностика захворювань шийки та тіла матки »