Search

Людмила Іванівна Сергієнко

l_i_sergienko@ukr.net

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» (1999).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «імунологія та алергологія» (2010), вчене звання доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики (2015). Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Навчалася в інтернатурі (1999-2000), клінічній ординатурі (2004-2006)  та очній аспірантурі (2006-2008) на кафедрі клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Працювала в клініко-діагностичній лабораторії Амбулаторії сімейного лікаря „Чернігівська” на посаді лікаря-лаборанта (2000-2014).

З грудня 2007 р. – асистент, а з травня 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Під керівництвом професора Ганни Геннадіївни Луньової захистила дисертаційну роботу на тему «Особливості загального та місцевого імунітету у хворих на хронічний абактеріальний простатит / синдром хронічного тазового болю» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія (2010).

Є співвиконавцем ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (2015–2019) та була співвиконавець наукової теми: «Наукове обґрунтування створення системи гарантування якості клінічних лабораторних досліджень та лабораторних послуг» (2013-2015).

Автор 57 публікацій, із них 35 наукового та 12 навчально-методичного характеру. В фахових виданнях опубліковано 40 робіт, в тому числі 33 наукового та 7 навчально-методичного характеру.

Є розробником Галузевого стандарту «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю лабораторна діагностика» та «Освітньо-професійна характеристика магістра за спеціальністю лабораторна діагностика» (2011).

Брала участь у роботі школи-семінара «The introduction of new technologies in the educational process of interns and residents of Laboratory Medicine», Kyiv, February 9-11, 2015.

Брала участь в робочій групі та стала співавтором: Адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах: «Залізодефіцитна анемія». Реєстраційний номер ГСТ2015-709-1а (Наказ МОЗ України від 02.11.2015 р. №709 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії») та Уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Залізодефіцитна анемія». Реєстраційний номер ГСТ2015-709-1У (Наказ МОЗ України від 02.11.2015 р. №709 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії»).