Search

Кривенко Євгенія Олександрівна

kryvenko.yevgenija@gmail.com

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» (2004).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «імунологія та алергологія» (2012). Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Навчалася в інтернатурі (2004-2005), клінічній ординатурі (2006-2008) та очній аспірантурі (2008-2011) на кафедрі клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Працювала в клініко-діагностичній лабораторії поліклініки №1 Оболонського району (2005-2014) та КМКЛ№6 (2014-2017).

З листопада 2010 р. – асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Під керівництвом професора Ганни Геннадіївни Луньової захистила дисертаційну роботу на тему «Особливості продукції інтерлейкінів, селектинів та молекул адгезії у хворих на хронічний гломерулонефрит» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія (2012).

Є співвиконавцем ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (2015–2019) .

Автор 40 друкованих робіт та 3 посібників, із них 20 наукового та 11 навчально-методичного характеру.

Брала участь у роботі школи-семінара «The introduction of new technologies in the educational process of interns and residents of Laboratory Medicine», Kyiv, February 9-11, 2015.

2-4 липня 2018 році в Університеті Тор Вергата м.Рим (Італія) брала участь у 1-шій міжнародній конференції IFCC, EFLM, AFCB «Лабораторна медицина: задоволення потреб середземноморських націй».