Search

Доцент кафедри (завуч)

ТОДОРОВА Віолета Іванівна

violatod@ukr.net

Освіта. Закінчила Запорізький медичний інститут (нині Запорізький державний медичний університет) у 1984 році за спеціальністю «Фармація».

Кваліфікація. Провізор за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація». Кандидат фармацевтичних наук (1997), доцент (2005).

Професійна діяльність. Працювала провізором-аналітиком в аптеці № 19 м. Києва (1984 – 1986), інспектором-провізором організаційно-фармацевтичного відділу аптечного управління Київського міськвиконкому (1986 – 1987), провізором-інформатором центральної районної аптеки № 73 Залізничного району м. Києва (1987 – 1988).

Наукова діяльність. Захистила дисертаційну роботу «Поліфеноли дроку красильного і перстачу білого та їх використання у стандартизації сировини» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (Київ, 1997). Науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор Гриценко О. М.

Автор та співавтор понад 70 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів – науково-експериментальне обґрунтування методів контролю якості та підходів у стандартизації лікарських засобів рослинного походження та гомеопатичних матричних настойок; застосування рослинних лікарських і лікувально-профілактичних засобів у фітотерапії та гомеопатії.

Викладацька діяльність. Працювала старшим лаборантом та одночасно старшим науковим співробітником госпрозрахункової теми кафедри технології ліків та фармакогнозії Київського інституту удосконалення лікарів (1988 – 1992); асистентом кафедри фітотерапії та фармакогнозії Медичного інституту Української асоціації народної медицини (1993 – 2001) та заступником декана по роботі з іноземними студентами (1992 – 1993).

З 2001 року по теперішній час працює доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П. Л. Шупика.  

Виконує обов’язки завуча кафедри.