Search

 

ДАВТЯН Лена Левонівна доктор фармацевтичних наук, профессор

Працює на кафедрі з 1998 року.

Очолює кафедру з 2009 року.

Проф. Давтян Л. Л. працює в галузі створення ЛЗ з різним дисперсійним середовищем. Під керівництвом проф. Давтян Л. Л. виконана 1 докторська, 11 кандидатських дисертацій (1 - доктора філософії PhD за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація). Отримано 27 патентів і авторських свідоцтв. Проф. Давтян Л.Л. - автор 15 підручників, навчальних посібників і монографій, а також ряду методичних рекомендацій, має понад 400 наукових публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях.

Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «Загальна фармація», «Організація і управління фармацією».

Проф. Давтян Л. Л. є головою Спеціалізованої вченої ради Д  26.613.04 по захисту кандидатських і докторських дисертацій (спеціальність 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація).

Проф. Давтян Л. Л. є членом ред. колегії наукових фахових видань у тому числі Archives of Pharmacy Practice (India); International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research (eIJPPR) (India).

Проф. Давтян Л. Л. є членом атестаційної комісії провізорів і фармацевтів при МОЗ України, Державній службі з лікарських засобів в Київській області та Києва.

Нагороджена грамотами МОЗ України, держ адміністрації м. Києва, Орденом Святого Луки Кримського (2018 р.); медаллю Академії до 100-річчя НМАПО імені П. Л. Шупика (2018 р.); відзнакою ІІ ступені «Віра, мужність і честь» (2019 р.); медаллю ім. Миколи Дубини (2019 р.); медаллю «За службу Україні» (2020 р.).

Проф. Давтян Л. Л. є членом громадських організацій: академік національної академії наук вищої освіти (ГО НАНВО) України (http://nanvou.com/); академік міжнародної академії освіти і науки (ГО МАОН) України.

КОРИТНЮК Раїса Сергіївна доктор фармацевтичних наук, профессор

Працює на кафедрі з 1967 року.

Працює в галузі створення багатокомпонентних інфузійних розчинів, в тому числі розчинів для перитонеального діалізу. Вона є співавтором 2 нормативних документів МОЗ України. Автор понад 300 наукових публікаціях; 13 навчальних посібників, 14 методичних рекомендацій, 16 патентів та інформаційних листів. П’ять найменувань лікарських засобів випускається фармацевтичною промисловістю України. Вона підготувала 12 наукових кадрів, в тому числі 2 доктора фармацевтичних наук, 10 кандидатів і 8 магістрів. Для ВУЗів України надала допомогу в підготовці 6-х науково-педагогічних кадрів. Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «Загальна фармація».

Професор Коритнюк Р.С. є членом 2-х спеціалізованих рад по захисту  докторських і кандидатських дисертацій: вченої ради Д- 26.613.04 за спеціальністю 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; а також спеціалізованої вченої ради Д-26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – Офтальмологія.

Коритнюк Р. С. є академіком Міжнародної академії інформатизації при Організації Об’єднаних Націй з 1995р.

Проф. Коритнюк Р. С. є членом редакційної колегії науково-практичного видання «Фармацевтичний журнал», Збірника наукових праць НМАПО імені П.Л. Шупика, журналу «Архів офтальмології  України».

Проф. Коритнюк Р. С.  відзначена нагородами, в тому числі значком «Отличник здравоохранения», «Знаком пошани», почесним званням «Заслужений працівник фармації України».

Проф Коритнюк Р.С. є дійсним членом Міжнародної академії інформатизації при ООН.

ДРОЗДОВА

Анна Олександрівна доктор  фармацевтичних наук, профессор.

Працює на кафедрі з 2008 року.

Науковий напрямок - технологія м’яких лікарських форм та лікарських форм, що знаходяться під тиском, в тому числі лікарських плівок та аерозолів. Під керівництвом Дроздової А.О. виконується кандидатська дисертація. Вона є автором 4-х патентів і авторського свідоцтва. Професор Дроздова А.О. - автор 5 підручників, навчальних посібників і монографій, а також ряду методичних рекомендацій, має більше 70 наукових публікацій у вітчизняних і провідних закордонних виданнях.

Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «Загальна фармація»; «Організація і управління фармацією».

Проф. Дроздова А.О. є членом ред. колегії наукових фахових видань.

Нагороджена Подяка від ректора (2015 р.), орденом Агапіта Печерського (2020 р.)

НАУМОВА Маріанна Іванівна, кандидат медичних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2019 року.

Науковий напрямок - біофармацевтичні і фармакокінетичні аспекти створення ЛЗ та лікувально-косметичних засобів. Автор понад 120 наукових публікацій. Співавтор 8 підручників для лікарів з тематики реабілітаційної медицини та фітотерапії.

Нагороджена медаллю «Знання, душу, серце людям» Всеукраїнського об’єднання «Країна» як волонтер МДАУ за проведення циклу лекцій, лікувально-діагностичну і профілактичну роботу. Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм; Почесною Грамотою Міністерства освіти та науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, високий професіоналізм; Почесною Грамотою Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.

Наумова М. І. є членом Української асоціації по вивченню болю; членом Міжнародної діабетичної асоціації України; European Association for the Study of Diabetes (EASD), член-кор «ГО МАОН» України.

ОЛІФІРОВА Тетяна Федорівна, кандидат фармацевтичних наук

Працює на кафедрі з 1996 року.

Науковий напрямок - м’які лікарські засоби антимікробної та ранозагоюючої дії.

Автор понад 50 наукових публікацій і 2 патентів. Співавтор 2 посібників.

Нагороджена грамотами МОЗ України, Подяка від ректора з нагоди 100-річчя академії (2018 р.), Подяка від ректора з нагоди Для фармацевтичного працівника (2019 р.).

ШАПОВАЛ Василь Миколайович лікар вищої категорії

Працює на кафедрі з 2020 року.

Науковий напрямок - біофармацевтичні і фармакокінетичні аспекти створення ЛЗ та лікувально-косметичних засобів.

Має вищу кваліфікаційну категорію з рефлексотерапії. Співавтор 4 підручників для лікарів з тематики реабілітаційної медицини  та фітотерапії. Співавтор навчальної програми для студентів ВМ(Ф)НЗ України з фітотерапії. Розробник апаратно-програмного комплекса електропунктурної діагностики ТКМ1302  та довідково-інформаційних програм на компакт-дисках: “Атлас точок акупунктури”,  “Фітотерапія”. Постійно підвищує свою кваліфікацію: 1990 рік - Інститут народної медицини м. Ханой (В’єтнам);  1994 рік - Медичне товариство, м. Ганновер (Німеччина), 1995 рік - Організація практиків класичної гомеопатії “Homoopathie-Forum”,  м.  Гамбург  (Німеччина), 2015 та 2019 роки - Університет Китайської Медицини QIHUANG, м. Ляньчжоу, (КНР)