Search

Старший викладач.

З вересня 2017 року працює асистентом кафедри медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

До цього працювала старшим викладачем кафедри програмного забезпечення інтелектуальних систем Інституту Штучного Інтелекту (1996-2006), а також науковим співробітником у Відділі Комп'ютерних Інформаційних Технологій ІПШІ (1998-2006). Займалася розробкою комп'ютерних підручників, навчальних програм, посібників, енциклопедій.

Також працювала викладачем в Інституті підвищення кваліфікації вчителів за темою «Використання програмних продуктів в системі навчання» (2000).

У 1994р. закінчила з відзнакою ДНТУ за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем управління і обчислювальної техніки». 1995 – 1997 рр. – навчання в аспірантурі того ж університету.

Наукові інтереси:медична інформатика, інформаційні технології в освіті, дистанційне навчання.