Search

ВАРИВОНЧИК Денис Віталійович, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, відомий вчений в галузі профілактичної медицини та офтальмології. Лікар-профпатолог, лікар-психофізіолог, лікар-офтальмолог.

В 1996 році закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Соціальна медицина»: «Обґрунтування та розробка системи медико-соціальної профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед підлітків в умовах великого міста». В 2007 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «гігієна та професійна патологія»: «Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обґрунтування профілактики професійного раку». Завідувач лабораторії канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» (в т.ч. за сумісництвом).

Наукові дослідження присвячені питанням: епідеміології та профілактики екозалежних, виробничо-зумовлених та професійних захворювань – професійного раку, інфекційних захворювань (туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, COVID-19), сліпоти та слабозорості; організації профпатологічної допомоги працюючих на засадах доказової медицини; медико-екологічних наслідків глобальних кліматичних змін. Автор біля 400 наукових праць. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій (к.б.н. Рубан Е.В.; к.мед.н. Ременник О.І.; к.мед.н. Штанько В.Л.; к.мед.н. Салюков А.О.; к.мед.н. Харківська С.В.; к.мед.н. Шевченко В.І., к.мед.н. Копач К.Д.).

Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.554.01 (ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», спеціальність: 14.02.01 – гігієна та професійна патологія) та Д 26.613.05 (НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спеціальність: 14.01.18 – офтальмологія).

Експерт агенцій ООН (ВООЗ, МОП та ін.), та Європейського Союзу.
Член клініко-експертних комісій МОЗ України, комісій Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.
Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). 

Науковий редактор та член редколегій науково-практичних видань.  

Лауреат премії НАН України імені Р. Є. Кавецького, лауреат премії імені С. А. Томіліна, лауреат міжнародних премій – імені Ганса Рекевега (Німеччина), «Bausch&Lomb» (США) тощо.

З 01 червня по 17 вересня 2013 року – на посаді професора кафедри; з 18 вересня 2013 р. по т.ч. – на посаді завідувача кафедри (обраний Вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика 11.09.2013 р.; повторно обраний - 11.11.2020 р.).

Більш детальна інформація у Вікіпедії

Наукометричні профілі:

E-mail: dv7 @ ukr.net