Search

Доктор медичних наук, професор, доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії. 

Закінчила в 1996 р. педіатричний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Після проходження інтернатури навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика з 1997 по 1999 роки. З 1999 по 2002 рік – очна аспірантура на кафедрі нефрології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. З 2002 року зарахована на посаду асистента кафедри нефрології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. В 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клініко-біохімічні аспекти перебігу гострого та хронічного пієлонефриту у дітей та корекція порушень метаболізму у комплексному лікуванні».

З травня 2007 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика. В 2008 році отримала звання доцента. Запланована докторська дисертація на тему: «Хронічна хвороба нирок у дітей: епідеміологія, діагностика, диференційоване лікування та профілактика»(2013-2018). З 2015 року декан терапевтичного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 В 2002 році – спеціалізація «Дитяча нефрологія», в 2003 році – спеціалізація «Нефрологія». З 2006р. – вища категорія зі спеціальності «Дитяча нефрологія». З 2013 р.- вища категорія зі спеціальності «Нефрологія». Член мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) МОЗ України.

Автор 129 наукових праць, співавтор 9 навчально-методичних посібників і 2 національних підручників, 4 методичних рекомендацій, 14 інформаційних листів, 2 патентів на винахід.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах (вітчизняних і міжнародних). Читає лекції і майстер-класи за кордоном.

Сфера професійних інтересів в нефрології і дитячій нефрології – спадкові захворювання нирок, хронічна хвороба нирок, замісна ниркова терапія, сечокам’яна хвороба, інфекції сечової системи, генетична діагностика захворювань нирок.