Search

Асистент кафедри неврології і рефлексотерапії

Чередніченко Тетяна Валеріївна

cher@outlook.com

Освіта:1991-1999 рр. - Київський національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Кваліфікація:кандидат медичних наук, спеціалізація за фахом «неврологія» та спеціалізація за фахом «рефлексотерапія».

Професійна діяльність:

НУОЗ України імені П.Л. Шупика на базі Київської обласної клінічної лікарні., по закінченні присвоєна кваліфікація лікаря-невропатолога.

2000 р. - 2008 р. -старший лаборант кафедри неврології та рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2005-кандидат медичних наук

2001- 2013р.- лікар- невролог за сумісництвом в діспансерно- поліклінічному відділенні КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня»

2008 - травень 2016 р. -лікар-невролог у відділенні захворювань периферичної нервової системи, ранньої реабілітації з інтенсивною терапією та відновного лікування  цереброваскулярної патології КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня»

3 травня 2016 р по теперішній час  - асистент кафедри неврології та рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика

З 2017 по теперешній час- лікар-невролог за сумісництвом в амбулаторному координаційному центрі КОКЛ.

Наукова діяльність:

У 2005 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Комплексне лікування гіпотонічних станів у осіб моолодого та середнього віку". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

Викладацька діяльність:

Маю всього 30 публікацій, за останні  5 років – 12, з них 7 тез доповідей та 5 статей у медичних наукових фахових виданнях.