Search

Наталія Павлівна Ціп

Доктор медичних наук

Лікар онколог,

лікар онкогінеколог вищої категорії

 Наталія Павлівна Ціп народилась в 1966 році.

В 1990 році закінчила медичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю «Лікувальна справа», диплом кандидата медичних наук, диплом доктора медичних наук (спеціальність 14.01.07 – онкологія).

В 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Злоякісні трофобластичні пухлини, ініційовані міхуровим заносом: епідеміологія, особливості діагностики, прогнозування і тактика лікування».

Стаж роботи за спеціальністю: 27 років.

У 1995 році зарахована на посаду молодшого наукового співробітника відділення онкогінекології Інституту онкології АМН України.

З 2017 року по теперішній час – провідний науковий співробітник відділення онкогінекології Національного інституту раку.

На кафедрі онкології НМАПО імені П. Л. Шупика з 2017 року.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: органозберігаюче лікування онкогінекологічних хворих; розробка та впровадження в клінічну практику стандартів діагностики та лікування онкогінекологічних захворювань.

Наявність науково-практичних публікацій: автор 140 наукових праць, 3 монографій, 9 патентів на винахід.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: неодноразово виступала з науковими доповідями на з’їздах, конгресах, пленумах, конференціях, семінарах в Україні та за кордоном.

Членство в організаціях: член Асоціації гінекологічних онкологів України, Європейського товариства гінекологічної онкології (ESGO), Міжнародного товариства гінекологічних онкологів (IGCS).