Search

Кафедра онкології проводить планові цикли спеціалізації для слухачів за  спеціальностями: онкологія, онкохірургія, онкогінекологія та ендоскопія, здійснює великий обсяг роботи у підготовці спеціалістів за індивідуальним планом.

Зараз на клінічних базах кафедри проводяться двотижневі цикли тематичного удосконалення, кожен з яких задовольняє щорічну бальну потребу (50 балів): «Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти)»; «Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору»; «Ендоскопічна діагностика злоякісних пухлин внутрішніх органів»; «Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування»; «Пухлини прямої та ободової кишки»; «Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу»; «Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини».

Кафедра проводить підготовку

інтернів за спеціальністю

«Клінічна онкологія»

 

У 2021 році для інтернів проходять такі цикли:

інтерни випуску 2019 р. (2-й рік навчання) – з 04.01 по 29.01.21 р.;

інтерни випуску 2020 р. (1-й рік навчання) – з 04.01 по 26.02.21р. та 01.11 по 31.12.21р.;

інтерни випуску 2021 р. (1-й рік навчання) – з 01.09 по 31.12.21 р.

Цикли для інтернів суміжних кафедр:

інтерни кафедри терапії та ревматології (2-й рік навчання) – з 02.02 по 05.02.21 р.;

інтерни кафедри терапії та геріатрії (2-й рік навчання) – з 10.02 по 15.02.21 р.;

інтерни кафедри оториноларингології (2-й рік навчання) – з 16.02 по 17.02.21 р.;

інтерни кафедри терапії (2-й рік навчання) – з 18.02 по 23.02.21 р.;

інтерни кафедри хірургії та проктології (2-й рік навчання) – з 29.03 по 09.04.21 р.;

інтерни кафедри хірургії та трансплантології (2-й рік навчання) – з 12.04 по 23.04.21 р.;

інтерни кафедри загальної та невідкладної хірургії (2-й рік навчання) - з 26.04 по 11.05.21р.;

інтерни кафедри хірургії та судинної хірургії (2-й рік навчання) – з 12.05 по 25.05.21 р.

https://nuozu.edu.ua/images/FakHirurg/KafOnko/05_06_21-4.jpg

https://nuozu.edu.ua/images/FakHirurg/KafOnko/05_06_21-4.jpg

https://nuozu.edu.ua/images/FakHirurg/KafOnko/05_06_21-4.jpg

Клінічні ординатори, аспіранти 3-х форм навчання (денна, вечірня та заочна), пошукачі наукових ступенів регулярно відвідують заняття з питань деонтології, професійної етики, основ законодавства медичної діяльності. Означені питання є предметом регулярного обговорення на щотижневих та щомісячних зібраннях співробітників кафедри.

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують свою кваліфікацію, проходять перепідготовку на циклах з інформатики, педагогіки та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика.