Search


1982 р.н., к.мед.н. асистент кафедри

у 2004 рік закінчив Національний Медичний Університет імені О.О. Богомольця.

З 2004 по 2008 роки працював у лікарем-стоматологом у дитячій поліклініці №2 Дарницького району міста Києва.

З 2007 по 2015 працював асистентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Київського медичного університету УАНМ.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Професійна гігієна порожнини рота у дітей» та отримав вчений ступінь кандидата медичних наук.

З 2016 року працює асистентом кафедри ортодонтії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Виконує обв’язки відповідального за лікувально-діагностичну роботу, куратор циклу спеціалізації за фахом «Ортодонтія».