Search

Основними нanpямкaми діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих ортодонтів, тематичне удосконалення їх знань та практичних навичок. Навчально- педагогічна робота кафедри спрямована на підвищення кваліфікації ортодонтів на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах, циклах спеціалізації та стажування за фахом „ортодонтія’’, а також на післядипломне навчання лікарів інтернів. Навчання проводиться згідно з учбовими планами і програмами, затвердженими МОЗ України та Вченою Радою НМАПО ім. П.Л.Шупика. Колективом кафедри створено план та програму 10-місячної спеціалізації за фахом „Ортодонтія”, план та програму передатестаційного циклу за фахом „Ортодонтія”, плани та програми циклів тематичного вдосконалення. На кафедрі проводиться розробка змін та доповнень до національної програми атестації лікарів за фахом „Ортодонтія”. На допомогу практикуючим лікарям- ортодонтам працівниками кафедри ведеться активна робота по підготовці фахового журналу ,,Світ ортодонтіі’’, головним редактором та засновником якого є завідувач кафедри, проф. Мирослава Дрогомирецька.

Всього за 10 років існування кафедри було підготовлено 299 лікарів за спеціальністю «ортодонтія», 769 лікарів-ортодонтів підвищило свою квалівікацію на курсах ПАЦу та ТУ. Понад 800 лікарів-інтернів проходило навчання на кафедрі в рамках освітньої программи з інтернатури «стоматологія».