Search

Біда Віталій Іванович – завідувач кафедри ортопедичної стоматології (2007), доктор медичних наук (2004), професор (2006), заслужений діяч науки і техніки України, головний позаштатний спеціаліст за фахом «ортопедична стоматологія» МОЗ України.

В 1982 році закінчив Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця та у 2008 році Національну академію державного управління при Президентові України. Працює на кафедрі з 1990 року.

Автор понад 270 друкованих праць, керівник НДР кафедри «Сучасні методи реабілітації стоматологічних хворих із застосуванням ортопедичних конструкцій». ort_stom@ukr.net

Доктор медичних наук (2012), професор (2014). Працює на кафедрі з 1999 року. Директор Інституту стоматології НМАПО імені П.Л Шупика з 2016 року. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет», а в 2012 році докторську дисертацію на тему: «Ефективність профілактики та медикаментозної корекції патологічних змін тканин протезного ложа і поля в період адаптації до знімних протезів».  В рамках НДР кафедри виконує роботу «Комплексне лікування хворих з патологією тканин   пародонту».

Павло Вікторович Леоненко, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології

p.leonenko@nmapo.edu.ua

Закінчив Київський медичний інститут УАНМ у 1999р. отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Стоматологія» та диплом з відзнакою.

Лікар-стоматолог-хірург, лікар-стоматолог-ортопед вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук, віце-президент Асоціації стоматологів ортопедів і зубних техніків України, член координаційної ради Асоціації стоматологів України.

Професійна діяльність: З 2002 по 2007 р. - асистент кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 2007 по 2014 р. - доцент кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 2015 року та по теперішній час - професор кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика.

Наукова діяльність: У 2005 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук.

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування комплексу стоматологічних заходів при лікуванні хворих на генералізований пародонтит з використанням ортопедичних конструкцій зубних протезів» та отримав науковий ступінь доктора медичних наук.

В рамках НДР кафедри виконує роботу «Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації та технологій CAD/CAM».

Основні напрямки наукових та клінічних досліджень присвячені розробці технічного оснащення і методикам застосування 3D комп'ютерних технологій та комп'ютерного моделювання клінічних ситуацій в передопераційному плануванні дентальної імплантації; розробкам методик імплантації із застосуванням навігаційних шаблонів; CAD / CAM технологіям в протезуванні на дентальних імплантатах; фармакологічному супроводу хірургічних втручань.

Автор і співавтор 142 наукових і навчально-методичних робіт, 12 патентів, свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму, а також 5 галузевих нововведень внесених до "Реєстру галузевих нововведень" Міністерства охорони здоров’я України. Для широкого впровадження результатів науково-дослідної роботи розроблені та видані дві методичні рекомендації, два інформаційних листа, зроблено понад 200 доповідей на різного рівня конференціях, конгресах, майстер-класах.

Викладацька діяльність. Науково-педагогічний стаж 16 років. П. В. Леоненко проводить заняття на передатестаційних циклах, спеціалізації та інтернатури з ортопедичної стоматології, а також на циклах ТУ. Приймає активну участь у впровадженні сучасних технологій навчання НМАПО імені П. Л. Шупика. Підготував та провів 24 лекції в форматі дистанційного навчання – телеконференції, програма яких включена до реєстру МОЗ України. Належний рівень викладання та науково-практичної інформації було оцінено адміністрацією нашої академії від якої було отримано подяку – за високий професіоналізм, лекторську майстерність та творчій підхід до викладання лекцій під час науково-практичних семінарів у форматі телемостів, що проходили по наказу МОЗ України в рамках програми післядипломної освіти у 2015 році. Автор та співавтор 14 праць навчально-методичного характеру з яких 4 навчальних посібники за фахом "Ортопедична стоматологія".

Радько Валерій Іванович, кандидат медичних наук, доцент

radko.valerii@gmail.com

Освіта вища, закінчив Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця в 1968 році. Лікар-стоматолог-ортопед вищої категорії.

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук (1988), доцент. Працює на кафедрі з 2000 року.

В 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалена технологія виготовлення безпосередніх незнімних суцільнолитих зубних мостоподібних  протезів». В рамках НДР кафедри виконує роботу «Реабілітація хворих з дефектами твердих тканин зубів та зубних рядів».

Як завуч кафедри відповідає за навчально-методичну роботу.

За сумісництвом – завідувач відділенням удосконалення зубних техніків.

Член правління Асоціації стоматологів – ортопедів та зубних техніків України.

Клочан Світлана Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент

svitlana-35@bigmir.net

Закінчила  Санкт - Петербурзький державний медичний університет імені академіка І. П. Павлова, стоматологічний факультет у 1996 році.

На кафедрі ортопедичної стоматології з 1996 року: з 1996 по 1998 рік проходила інтернатуру за фахом «ортопедична стоматологія» , з 1998 по 2000 рік - навчання  в клінічній ординатурі з фаху «ортопедична стоматологія». 3 2000 по 2003 рр. навчання в аспірантурі.  У  2004 році захистила дисертаційну роботу на тему: “Ортопедичні методи профілактики та лікування травматичних ушкоджень зубо - щелепної системи у спортсменів контактних силових видів спорту”.  Кандидат медичних наук.  З 2003 по  2008 рр. – асистент кафедри, з  2008 року і по теперішній час працює на посаді  доцента  кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.  Вчене звання -  доцент.

Лікар стоматолог - ортопед вищої кваліфікаційної категорії. Стаж роботи за фахом  – 20 років. Консультативно - діагностичну  та лікувальну допомогу хворим здійснює на базі кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, яка територіально знаходиться на базі Комунального підприємства «Київська міська стоматологічна поліклініка».

Куратор циклу спеціалізації з фаху «ортопедична стоматологія». Член вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

Сферою наукових досліджень є сучасні технології зубного протезування, ортопедичні методи лікування та профілактики функціональних розладів та захворювань скронево-нижньощелепного  суглобу, дисфункцій  та парафункцій жувальних м’язів, порушень функціональної оклюзії,  зубо-щелепних деформацій, ускладнених скронево-нижньощелепними розладами.  

Відповідальна за наукову роботу кафедри. Автор близько 67 наукових друкованих праць, 4 патентів на корисну модель. співавтор 4 навчальних посібників, 6 методичних розробок.

Гурин Петро Олексійович, кандидат медичних наук, доцент

Адреса електронної пошти: dr.huryn17@gmail.com

Освіта: закінчив Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця (1995).

Кваліфікація: Перша кваліфікаційна категорія лікаря за фахом ортопедична стоматологія.

Кандидат медичних наук (2004),  доцент.

Член асоціації стоматологів України та асоціації стоматологів-ортопедів України.

Професійна діяльність: стоматолог-ортопед.

Наукова діяльність: У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Шляхи оптимізації зубного протезування незнімними металевими конструкціями». В рамках НДР кафедри виконує роботу «Шляхи оптимізації зубного протезування незнімними металевими конструкціями».

Викладацька діяльність: працює на кафедрі з 2002 року.