Search

Ольга Анатоліївна Омельяненко кандидат медичних наук, доцент

32zyba@ukr.net

Закінчила заклад вищої освіти - Медичний інститут УАНМ у 1999р.

У 2001р., на базі кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика закінчила інтернатуру за фахом «Ортопедична стоматологія», з 2001по 2003рр. навчалась у клінічній ординатурі, у 2008 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Клінічне обґрунтування вибору конструкцій зубних протезів при захворюваннях тканин пародонта» за спеціальністю 14.01.22 «стоматологія».

Лікар вищої категорії за фахом лікар стоматолог-ортопед.

З 2008р. працювала на посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015р. працює на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика.

Має 35 друкованих праць, з них 14 у рекомендованих фахових виданнях, 3 деклараційні патенти України на корисну модель. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 18 наукових робіт. Неодноразово виступала з доповідями на науково-практичних конференціях.

Є секретарем кафедри ортопедичної стоматології, куратором циклів тематичного удосконалення: «Знімне протезування», «Незнімне протезування», «Дентальна імплантологія», «Актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна терапевтична, хірургічна та ортодонтична підготовка до протезування».

Є  вченим  секретарем  апробаційної  спеціалізованої  вченої  ради Д 26.613.09 при НМАПО імені П.Л. Шупика.