Search

Тетяна Михайлівна Бабкіна

tbabkina@ukr.net   

У 1979 році закінчила Одеський медичний інститут імені М.І. Пірогова з відзнакою.  Закінчила спецклінординатуру з рентгенології.

Завідувач кафедри променевої діагностики   з 2013 року, доктор медичних наук  (1999 р.), професор  (2002р), лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії з рентгенології.

Під керівництвом завідувача кафедри Т.М. Бабкіної укладені угоди про співпрацю з 15 провідними  клінічними закладами міста Києва, які є базами кафедри для підготовки інтернів, слухачів, клінічних ординаторів та аспірантів.

Бабкіна Тетяна Михайлівна є провідним науковцем з променевої діагностики в Україні та за кордоном.  Науковий напрям-інноваційні технології в діагностиці та променевій терапії. Керує науковою підготовкою молодих вчених в галузі променевої діагностики та променевої терапії.

У 1999  році захистила докторську дисертацію  «Рентгенівська комп’ютерна, спіральна комп’ютерна, магнітно-резонансна томографія в діагностиці поширених пухлин основи черепа, навколоносових пазух».

Експерт ради ВАК України з променевої діагностики (2006-2011р.р.).

Голова спеціалізованої вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Променева діагностика та  променева терапія» з 2014 року по теперішній час.

Член атестаційної комісії МОЗ України за фахом «Рентгенологія».

Член робочої групи МОЗ України з питань післядипломної освіти.

Науковий редактор фахового журналу  «Променева діагностика, променева терапія», член редакційної колегії фахових журналів  «Лучевая диагностика, лучевая терапия», “Diagnostics&Treatment”.

Віце-президент  громадської організації  «Асоціація клінічної та академічної радіології України».

Дійсний член Европейської асоціації радіологів.

Автор понад 200 наукових праць. Учениця видатного вченого,  академіка НАМН України Леоніда Георгійовича Розенфельда.