Search

Кандидат медичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1988 року.

Закінчила Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця в 1975 році за спеціальністю «лікувальна справа».

Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі рентгенології Київського державного інституту підвищення кваліфікації лікарів з 1986 по 1988 рік.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «рентгенологія» на засіданні Ради при Центральному науково-дослідному рентгено-радіологічному інституті МОЗ СРСР ( м. Ленінград) в 1991 році за темою «Комплексна діагностика захворювань молочної залози».

На кафедрі рентгенології, а потім променевої діагностики працює викладачем з 1991 року, педагогічний стаж – 23 роки.

Автор і співавтор 73 наукових і навчально-методичних робіт (3-х підручників).

Основний науковий напрямок – променева діагностика захворювань молочної залози.

Методична робота: куратор циклів стажування з рентгенології, тематичного удосконалення «Променева діагностика захворювань молочної залози».

Організаційна і громадська робота: вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11. зі спеціальності – променева діагностика та променева терапія.

Нагороди: почесна грамота МОЗ України, подяка ректора НМАПО імені П.Л. Шупика за високі досягнення в педагогічній і науковій діяльності.