SearchГанна Сергіївна Смирнова
 

a.smyrnova1985@gmail.com

У 2008 році закінчила Донецький національний медичний університет імені М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою.

З серпня 2008 по липень 2010 року проходила інтернатуру за фахом «внутрішні хвороби» у відділеннях невідкладної кардіології, гематології та реабілітації ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії імені В.К. Гусака» м. Донецька.

З вересня 2010 по червень 2012 року працювала клінічним ординатором кафедри внутрішньої медицини № 1 ДонНМУ імені М. Горького, а з грудня 2012 року – аспірантом цієї ж кафедри, працюючи за сумісництвом асистентом.

У червні 2013 року успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація алгоритмів діагностики та лікування залізодефіцитної, змішаної та анемії хронічного захворювання у хворих на ревматоїдний артрит» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби та продовжувала працювати асистентом кафедри внутрішньої медицини № 1.

Пройшла курси підвищення педагогічної кваліфікації "Педагогіка вищої школи" на кафедрі організації вищої освіти та управління охорони здоров'я ДонНМУ імені М. Горького у 2014 році та працювала на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини № 1.

У 2014 році отримала другу кваліфікаційну категорію та проходила стажування по ехокардіографії на базі ДоКТМО.

З вересня 2017 року працює на посаді доцента кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

Постійно публікує результати наукових дослідженьта огляди наукової літератури в різних медичних виданнях, в тому числі зарубіжних. Є автором понад 100 друкованих робіт.