Search

На кафедрі проводяться наступні цикли:
- інтернатура з психіатрії;
- інтернатура з медичної психології;
- спеціалізація з психіатрії;
- спеціалізація з психотерапії;
- спеціалізація з медичної психології;
- цикли тематичного удосконалення «Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій» (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання); «Психотерапія в практиці лікаря - психіатра»; «Сучасні методи фармакотерапії психічних розладів», «Актуальні питання суїцидології»

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2008-2013 роки

 
 

Тести з психіатрії / Кузнецов В.М., Коротоножкін В.Г., Олійник А.В., Насінник О.А., Уралова Л.Т., Бондарчук А.Г., Костюченко С.І., Белов О.Б., Шейко М.В. К., 2009. — 234 с.

 

Ургентна психіатрія (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів). / Дзюб Г. К., Кузнецов В. М., Нестерчук Н. В. / К., 2010. — 190 с.

 

Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: Підручник / За ред. І.С. Зозулі. Розділ: Невідкладна допомога в психіатрії. Кузнецов В.М.— К.: ВСВ "Медицина", 2012. — 728 с., пал. тв. 

 

Медична психологія (Том 1)/ Г.Я. Пилягіна, О.О. Хаустова, О.С. Чабан та ін. – Вінниця : Нова книга, 2020 – 358 с.

  Медична психологія (Том 2)/ Г.Я. Пилягіна, Н.О. Марута, О.С. Чабан та ін. – Вінниця : Нова книга, 2020 – 496 с.

http://medstandart.net/byspec/64 - Стандарти медичної допомоги: Психіатрія.

http://psychiatry.org.ua/ – «Новини харківської психіатрії».

http://psychosphera.boom.ru/ – «Питання епілептології та психіатрії».

http://upa-psychiatry.org.ua/ – офиційний сайт Ассоціації психиатрів Украіны.

http://usp.douweb.org/ – Украінске товариство психотерапевтів.

http://www.consilium-medicum.com/media/psycho/ - «Психіатрія та психофармакотерапія».

http://www.msvitu.lviv.ua/journal/psihiatr.html – матеріали з діагностики, невідкладної допомоги та лікування розладів психіки та поведінки.

http://www.dopomoha.kiev.ua/tersprav/c13.htm - довідник з психіатрії на сервері «Швидка допомога».

  1. Авербух Е.С. Депрессивные состояния. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. — 1962. — 193 с.
  2. Бенджамин С., Голдберг Д., Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике – Киев.: Сфера – 1999 – 179 с.
  3. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических  терминов // Воронеж НПО "Модэк", 1995, - 280 с.
  4. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика // Киев: "Здоров'я", 1986, - 280 с.
  5. Бредин  Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека // Ленинград: Наука, 1988. -  295 с.
  6. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - Киев: Наукова  думка, 1989. - С.104-105, 122