Search

  

Данилюк Світлана Володимирівна

Адреса електронної пошти: svdan62@gmail.com

Освіта:

-         закінчила Київськиймедичний інститут в 1985 році за спеціальністю “Лікувальна справа”;

-         1985-1986 р.р.навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Терапія» в Київському медичномуінституті;

-         1987-1993р.р. працювала дільничим терапевтом в АМН України, поліклініка для вчених;

-         1993-1996 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю «Терапія» на кафедрі терапії КМАПО імені П.Л. Шупика;

-         1996-1999 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі терапіїКМАПО імені П.Л. Шупика;

-         18.09.2000 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко – патогенетичне обгрунтування застосування інтервальної гіпокситерапії у хворих на бронхіальну астму». 13.12.2000 р. отримала диплом ВАК України про присвоєння звання кандидата медичних наук за спеціальністю «Пульмонологія». Диплом ДК № 008656 від 13грудня 2000 р.

  Кваліфікація:

З 2000 року - вища кваліфікаційна категорія за фахом “Загальна практика – сімейна медицина”;

З 2000 року - вища кваліфікаційна категорія за фахом “Терапія”;

         Загальний трудовий стаж – 39 років, загальний лікарський стаж – 38 років; науковий стаж - 19 років, науково-педагогічний стаж – 19 років.

Автор і співавтор 78 наукових та навчально- методичних друкованих робіт в українських та міжнародних фахових виданнях, в т.ч.3 посібників.

   Професійна діяльність:

З 1999 р. – 2005 рр. - асистент кафедри терапії КМАПО імені П.Л. Шупика

З 21.04.2005 р. і по теперішній час - доцент кафедри сімейної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика за основним місцем роботи.

Відповідальна за лікувальну діяльність на кафедрі сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика.

Виконуєобов’язки куратора на передатестаційнихциклах, циклах спеціалізації та тематичного удосконалення за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».