Search

Кандидат медичних наук, асистент.

Науковий інтерес направлений на вивчення механізмів розвитку, діагностики, профілактики та лікування захворювань тканин періодонта на фоні персистуючої вірусної інфекції. В січні 2013 захистила дисертацію на тему  «Клініко-патогенетичне обґрунтування особливостей  перебігу та   лікування  хронічних періодонтитів у осіб з    персистуючою  герпетичною інфекцією».

Автор 24 наукових публікацій в з ендодонтії. Пріоритетність наукових розробок підтверджено 5-ма деклараційними патентами на винахід. За результатами дисертаційного дослідження опубліковані методичні рекомендації «Патогенетичне лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією», затверджені МОЗ України в 2011 р. За досягнення в науковій галузі в 2008 році була номінованана на отриманання Президентської стипендії. В 2011 році зайняла перше місце за кращу оглядову доповідь на Симпозіумі молодих вчених  на V Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації м. Львів. В 2012 році пройшла навчання з практичної ендодонтії м. Мюнхен, Німеччина.

На сьогоднішній день об’єднує клінічну, наукову та викладацьку діяльність. Основні напрями професійної діяльності: сучасні методики ендодонтичного лікування, методики репаративної регенерації в ендодонтії.