Search

Кандидат медичних наук, асистент кафедри терапії та ревматології за сумісництвом на 0,25 ставки. 

Працює лікарем-кардіологом в відділенні некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії в ДУ «ННЦ « Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України та на 0,25 ставки асистентом кафедри терапії та ревматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, де проводить практичні заняття з лікарями-інтернами. Лікар першої категорії за фахом «кардіологія», кандидат  медичних наук за спеціальністю «кардіологія». Тема дисертаційної роботи: Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою. Являється дійсним членом асоціації кардіологів України. Спеціаліст по ехокардіографічному, спекл-ехокардіографічному дослідженнні, виконує тести з дозованим фізичним навантаженням, виконує стрес-ехокардіографію, холтер-екг.