Search

На кафедрі проводяться цикл спеціалізації за фахом «Ревматологія».

Цикли тематичного удосконалення:

  •  «Актуальні питання терапії»
  •  «Хвороби суглобів»
  •  «Актуальні питання ревматології»
  •  «Системні захворювання сполучної тканини»

Література за спеціальністю «Ревматологія»

  1. Справочник по ревматологии / А.Хаким, Г. Клуни, И Хак; пер. с англ. Н.И. Татаркиной; под. ред. О.М. Лесняк. – М.: ГЭОТАР –Медиа, 2010. – 560с.:ил.
  2. Казимирко В.К., Флегонтова В.В., Гаврилин В.А., Пилькевич Н.Б. Гранулематозные болезни (Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах). – Луганск: СПД Резников В.С., 2009. – 420с.
  3. Дзяк Г.В., Хомазюк Т.А.: ПОДАГРА: «Капкан» Метаболічних проблем: Наукове видання / Г.В. Дзяк, Т.А. Хомазюк – Дн-вськ: ООО «Роял Принт» 2010. – 112с. – ISBN 978-966-1507-39-4
  4. Казимирко В.К., Коваленко В.Н., Флегонтова В.В. Инволюционный остеоартроз и остеопороз. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2011. – 724с.
  5. Анкилозирующий спондилит / М.В. Полулях, С.И. Герасименко, Е.Т. Скляренко и др. – Киев: Медкнига, 2008. – 144с.: ил.

Національний підручник з ревматології /Під ред. академіка НАМН України, проф. В.М. Коваленка, проф. Н.М. Шуби- К.: Моріон, 2013.– 687 с. 

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. – К.: МОРІОН, 2016. -192 с.      

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 3-тє вид. переробл. І доповнене – К.: МОРІОН, 2018. -224 с.