Search

Кандидат медичних наук, доцент.

Куратор лікарів-інтернів. Магістр медицини за спеціальністю «Внутрішні хвороби», лікар другої категорії за фахом «Терапія», кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія». Тема дисертації: «Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та гіпоурикемічних  препаратів у лікуванні остеоартрозу з гіперурикемією». Автор та співавтор більше 26-ти наукових робіт. Співавтор навчального посібника «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах» (2017). h-index за Google Scholar − 3.