Search

За період з 1946 року по 2017 рік на кафедрі пройшли навчання близько 5000 лікарів-урологів. З 2006 року на кафедрі проводиться підготовка спеціалістів – урологів через через інтернатуру. Робота по створенню нових навчальних програм, методичних розробок лекцій, практичних та семінарських занять, підготовка екзаменаційних білетів і ситуаційних задач для всіх циклів на кафедрі проводиться щорічно. В 1991 році створена вітчизняна уніфікована комп’ютерна програма для атестації урологів.

У 1997–1998 рр. колектив кафедри поновив та доповнив цю програму, а також видав монографію, яка останній раз була перевидана у 2015 році.

Працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень. Приймають участь в роботі медичних конгресів, конференцій та мастер-класів, які проводяться в Україні та країнах Європи.

УВАГА! 
КУРСИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
„ЖІНОЧА СЕКСОЛОГІЯ” 

При кафедрі урології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проходять курси ТУ „Жіноча сексологія”. 

Курси відбудуться з 01 листопада по 07 листопада 2017 року за госп-розрахунковою домовленістю та проводитимуться на базі ДУ „Інститут урології НАМН України”. 

Програма циклу тематичного удосконалення

„Жіноча сексологія”

Код

 Назва курсу, розділу, теми

Курс

Розділ, тема

01

 

Еволюція поглядів на сексуальні розлади у жінок з точки зору розвитку суспільства

 

01

Анатомічні та функціональні особливості жіночої статевої системи з огляду на сексуальність

 

02

Сексуальне та репродуктивне здоров’я жінки

 

03

Етапи життя та стану сексуального здоров’я жінки

02

 

Структура жіночих сексуальних дисфункцій.

 

01

Діагностика жіночих сексуальних дисфункцій.

 

02

Лікування та профілактика жіночих сексуальних дисфункцій

 

03

Оцінка стану сексуального здоров’я та наявності жіночих сексуальних  дисфункцій в гінекологічній практиці.

 

04

Оцінка сексуального здоров’я жінки в системі планування сім’ї

За довідками або за попередньою інформацією та регістрацією звертатись за телефоном (044)486-98-90 професору Ромащенко Оксані Василівні або д.м.н. Мельникову Сергію Миколайовичу

За отриманням путівки звертатись до відділу тематичного вдосконалення Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за адресою: Київ, вулиця Дрогожицька 9, 2-й поверх, кабінет №34 Волошенко-Клімової Ольги Іванівні в робочі години, телефон (044)205-48-25 

Для отримання путівки потрібно мати паспорт, диплом про вищу освіту, посвідчення про проходження інтернатури за спеціальністю.

Збереження сексуального здоров'я як складової гінекологічного та психо-соматичного статусу жінок різних вікових груп та формування сексуальної культури сприяє досягненню гармонії міжособистих стосунків в сучасному світі і забезпеченню якості життя жінки, пари, сім'ї. 

Саме вирішенню цих питань присвячено цикл ТУ “Жіноча сексологія”, який заплановано на період з 01 по 07 листопада 2017 року.

Враховуючи збереження принципів міждисциплінарного підходу при висвітленні матеріалу, інформаційне забезпечення даного циклу є потребою  лікарів різного фаху (акушерів-гінекологів, психологів, терапевтів, сімейних лікарів, урологів, андрологів, ендокринологів тощо).