Search

 «Я почув та забув.

Я побачив та запам'ятав.

Я зробив та зрозумів».

Конфуцій

Загальна інформація
Навчально-методична робота
Цикли та ціни тематичного удосконалення, що проводяться в ЦЕСИМЕН
Педагогічний склад
Працювали у нас

Телефон 206-73-04. 

Email: cemsit_nuozu@ukr.net

Facebook: Центр-Симуляційних-Методів-Навчання-НМАПО-імені-П-Л-Шупика-2141367369440070 

Центр симуляційних методів навчання (ЦЕСИМЕН) НУОЗ України імені П.Л. Шупика був створений у 2016 році згідно наказу Ректора № 1032 з метою впровадження симуляційних методів навчання  в освітній процес у відповідності з сучасними світовими практиками в постійно-діючій медичній освіті для забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і лікарів при навчанні, відпрацюванні та виконанні інвазивних лікувально-діагностичних процедур.

Основною метою діяльності ЦЕСИМЕН є підвищення якості післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою, працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та представників соціальних служб, відпрацювання ними практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і медичного персоналу на підставі використання симуляційних методів навчання і впровадження інноваційних освітніх технологій.

З 2016 р. до цього моменту в приміщеннях ЦЕСИМЕН завершено ремонтні роботи, закуплено симуляційне обладнання та розроблено навчально-методичну базу для забезпечення навчального процесу.

Починаючи з 2018 року ЦЕСИМЕН відвідали 3885 інтернів та слухачів, проведено 5 майстер-класів та тренінгів для викладачів по особливостям симуляційних методів навчання.             

Навчально-методична робота ЦЕСИМЕН

І Перелік обладнання центру:

 • Тренажер люмбальних пункцій у дорослого;
 • Тренажер люмбальних пункцій у дитини;
 • Тренажер для ін’єкцій;
 • Тренажер для ін’єкцій  дитини;
 • Тренажер внутрішньовенних ін’єкцій;
 • Тренажер внутрішньом’язевих ін’єкцій;
 • Тренажер для базових хірургічних навичок;
 • Тренажер для хірургічних навичок;
 • Тренажер для хірургічних маніпуляцій;
 • Тренажер судин  для хірургічних маніпуляцій;
 • Тренажер-менекен дорослого для серцево-легеневої реанімації;
 • Тренажер дорослого для серцево-легеневої реанімації;
 • Тренажер для крикотиреотомії;
 • Тренажер для торакоцентезу та дренування плевральної порожнини у дорослого;
 • Тренажером для катетеризації центральної вени.
 • Тренажер для катетеризації центральним катетером, що вводиться периферично;
 • Тренажер зондового харчування дорослого;
 • Тренажер для інтубації дорослого;
 • Тренажер для інтубації дитини;
 • Тренажер для інтубації новонародженого;
 • Педіатричний тренажер для серцево-легеневої реанімації;
 • Тренажер дитини для серцево-легеневої реанімації;
 • Торс роділлі з можливістю імітації кровотечі;
 • Тренажер для пункції вени пуповини. 

ІІ Навички, що можуть відпрацьовуватись на базі ЦЕСИМЕН:

 • Серцево-легенева реанімація у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Серцево-легенева реанімація у дитини, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Люмбальна пункція у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Люмбальна пункція у дитини, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Постановка периферичного венозного катетеру у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Постановка периферичного венозного катетеру у дитини, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Постановка центрального венозного катетеру у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Крикотиреотомія у дорослого, максимум 6 осіб (4 пари) в групі.
 • Крикотиреотомія у дитини, максимум 6 осіб (4 пари) в групі.
 • Голкова декомпресія при напруженому пневмотораксі у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Торакоцентез у дорослого у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Підтримка прохідності дихальних шляхів та вентиляційна підтримка у дорослого (виведення щелепи, постановка повітроводів та ларингеальної маски), максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Підтримка прохідності дихальних шляхів та вентиляційна підтримка у дитини (виведення щелепи, постановка повітроводів та ларингеальної маски), максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Інтубація трахеї у дорослих, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Інтубація трахеї у дитини, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Допомога при нормальних пологах, максимум 6 осіб (3 пари) в групі.
 • Допомога при кровотечі під час пологів, максимум 6 осіб (3 пари) в групі.
 • Тепловий ланцюжок при наданні допомоги та початкова допомога новонародженому, максимум 6 осіб (3 пари) в групі.
 • Реанімаційна та післяреанімаційна допомога новонародженому, максимум 6 осіб (3 пари) в групі.
 • Колоноскопія та ректороманоскопія у дорослого, максимум 6 осіб (3 пари) в групі. 

ІІІ Навчально-методичні рекомендації, що розроблені працівниками ЦЕСИМЕН:

 • Методологічні основи симуляційного навчання, 2018 р. 

IV Цикли тематичного удосконалення, що проводяться в ЦЕСИМЕН: 

Спеціальність: Спеціалісти галузі знань “Охорона здоров’я” (лікарі всіх спеціальностей)
Назва заходу: Базові основи підтримки життєдіяльності
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу: 
0,25 міс. (1 тиж.)
Ціна (грн.):
 2400,00

Спеціальність: Лікарі вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги
Назва заходу:
Базові практичні навички
Місце проведення: 
ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу: 
0,25 міс. (1 тиж.)
Ціна (грн.):
2250,00

Спеціальність: Лікарі-анестезіологи, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі-терапевти
Назва заходу:
Алгоритм дій при важких дихальних шляхах у дорослих
Місце проведення: 
ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу: 
0,25 міс. (1 тиж.)
Ціна (грн.):
1900,00

Спеціальність: Лікарі акушери-гінекологи, лікарі-анестезіологи, лікарі-анестезіологи дитячі, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі-педіатримедицини, лікарі-терапевти
Назва заходу:
Алгоритм початкової та реанімаційної допомоги новонародженим
Місце проведення: 
ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу: 
0,25 міс. (1 тиж.)
Ціна (грн.):
2250,00

 • Кожний лікар після проходження ТУ, отримає посвідчення та 25 балів БПР
 • 80% часу займає практичне відпрацювання навичок
 • Всі цикли ТУ розроблені на основі сучасних рекомендацій та принципах доказової медицини

 

ТКАЧЕНКО Андрій Володимирович

ТКАЧЕНКО Андрій Володимирович, Виконуючий обов'язки директора ЦЕСИМЕН,кандидат медичних наук, доцент, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (1994 р.).

Інтернатуру за спеціальністю акушерство та гінекологія проходив на базі НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію, після чого призначений на посаду асистента, а з 2005 доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

В 2006 р. отримав вчене звання доцент (по кафедрі Акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П.Л.Шупика).

Доцент кафедри Акушерства і гінекології №1 УДІР НУОЗ України імені П.Л.Шупика з 2009 року по даний час.

Автор близько 60 друкованих робіт, 15 патентів на винахід, 11 галузевих нововведень.

Був одним з ініціаторів створення Лабораторії сучасних інформаційних технологій в медицині (2002 р.) та інтернет сторінки НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

В 2006 р. був співзасновником та Секретарем Українського товариства перинатальної медицини.

В 2007 р. був співзасновником Українського товариства гінекологів-ендоскопістів і тазових хірургів.

З 2006 р. співголова Української філії Міжуніверситетської школи медичного ультразвуку імені Яна Дональда (Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound, Ukrainian Branch).

З 2008 по 2015 рр. експерт Україно-Швейцарського Програми «Здоров’я матері та дитини», один з ініціаторів впровадження симуляційних методів навчання в медицині та створення центрів медичної симуляції з акушерства та неонатології в Україні, співавтор посібника «Створення симуляційного центру: засади та керівні настанови.»

З 2012 по 2014 рр. був співорганізатором та менеджером в Україні білатерального Проекту з акушерства, неонатології та перинатальної медицини, започаткованого між Міністерствами охорони здоров’я України та Німеччини.

З 2008 р. є представником України в Європейській Президії та Коледжу з Акушерства та Гінекології (EBCOG Council member, National representative from Ukraine).

З 2017 р. – Член Правління Європейської Президії та Коледжу з Акушерства та Гінекології (EBCOG Executive member).

З 2011 р. є керівником комітету з міжнародного співробітництва ГО "Асоціація акушерів і гінекологів України", членом Президії ГО «ААГУ».


ОРЕЛ Владислав Васильович

Доцент ЦЕСИМЕН, кандидат медичних наук, лікар анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, лікар анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця з відзнакою (1996 р.) за спеціальністю “лікувальна справа”.

Навчався в магістратурі (1996-1999 рр.) та в очній аспірантурі (1999-2002 рр.) на кафедрі анестезіології, реаніматології та медицини катастроф НМУ імені О. О. Богомольця.

В 2004 році захистив кандидатську дисертацію.

Працював асистентом (2003-2008 рр.), на посаді доцента (2008-2010 рр.) та доцентом (2010-2019 рр.) кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика.

В 2010 році отримав вчене звання “доцент” кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика.

Працює доцентом ЦЕСИМЕН НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 2019 року по теперішній час.

Автор 99 друкованих праць.

ДЗЮНЯК Світлана Сергіївна 

Фахівець 1 категорії ЦЕСИМЕН 

Бакалавр за напрямком «Психологія» 

Учасник та співорганізатор мастеркласів та тренінгів Центру

Працювали у нас

РОМАНКЕВИЧ Іванна Василівна

РОМАНКЕВИЧ Іванна Василівна, провідний фахівець ЦЕСИМЕН, к.мед.н.

Закінчила медичний факультет Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, спеціальність «Педіатрія», в 2007 році.

Була скерована на роботу в Житомирську міську дитячу лікарню.

2007-2009 роки – проходить навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л.Шупика, під час якої виконує та захищає магістерську роботу «Порушення серцевого ритму у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит».

2009-2011 роки – навчається в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії-2. Під час навчання в ординатурі затверджує тему дисертаційної роботи «Функціональний стан судин у дітей, хворих на ревматоїдний артрит» та починає працювати над її виконанням.

2011-2012 роки – працює педіатром в Українському медичному центрі реабілітації дітей з органічним ураження нервової системи МОЗ України.

2012-2014 роки – аспірант кафедри педіатрії-2. В червні 2014 року успішно захищаю дисертаційну роботу та в жовтні 2014 року отримує наукове звання кандидат медичних наук.

З 2014 до 2017 років була асистентом кафедри педіатрії-2.

В 2015 році нагороджена Премією Президента України для молодих вчених за дослідження ризиків розвитку серцево-судинних захворювань у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом.

Є автором 3 наукових робіт, 18 друкований робіт в періодичних виданнях та тез, 3 розділи у посібниках для педіатрів та сімейних  лікарів. Брала участь у створенні двох локальних протоколів для відділення загальної педіатрії КМДКЛ №1.

Як молодий вчений брала участь у конференціях в Загребі,Хорватія, 2011 та Софії, Болгарія, 2013. Брала участь в Європейському конгресі педіатрії в 2016 році, Женева, Швейцарія, на якому представляла 2 доповіді по результатам наукових дослідження кафедри.   

Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія» та сертифікат лікаря-спеціаліста з дитячої кардіоревматології і функціональної діагностики.

Є членом Young European Academy of Pediatrics та членом правління Української Академії Педіатрії.

 

АНДРОЩУК Дмитро Олександрович

2006-2008 рр. Навчався у рівненський державному медичному коледжі, за фахом фармакологія.

2008-2014рр Тернопільський державний медичний університет за фахом лікувальна справа. Під час навчання був спікером Молодіжного парламенту України та членом консультативної групи "Реформи в системі медицини" (2011-2012).

2015 Закінчив інтернатуру в Львівський національний медичний університет, спеціальність лікар патологоанатом.

У 2015року здобув сертифікат інструктора Всеукраїнської Ради Реанімації за системою BLS (программа підготовки цивільних), закінчив курси інструкторів в рамках міжнародного проекту Medsanbat, викладач блоку Десмургія і хірургічна стабілізація поранених та сертифікувався як інструктор EMSA California за системою TECC (програма підготовки полісменів та служб 911 в США з домедичної допомоги). Також, у 2015 році закінчив курси Естонської академії оборони в Тарту за стандартом TCCC інструктор (программа підготовки санітарів з домедичної допомоги).

Після закінчення медичного університету працював завідувачем відділення, лікарем-патологоанатом Костопільської центральної районної лікарні, з 2016 ‒лікар-хірург Рівненської обласної клінічної лікарні.

З 2017 по даний момент хірург клінічний ординатор НМАПО, на базі КМКЛ №5 Київ.

З 2017 є провідним фахівецем Центру симуляційної медицини при НУОЗ України імені П.Л.Шупика

Співавтор підручника «Стандарт підготовки санітарного інструктора".

В 2015 пройшов лікарські курси підвищення кваліфікації УВМА «Актуальні питання організації та управління охороною здоров'я".

Є головою ГО «44 навчальний центр» (з 2016 р.), куратором програми навчання першої медичної допомоги в патрульної поліції (з 2015 р.), директором медичного освітнього проекту EMSA Ukraine (з 2015 р.) та позаштатним інструктор Української військово-медичної академії (з 2015 р.).