Search

 
 

онкології

 • День людей, які побороли рак

  Щороку в Україні діагностують близько 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань. Загалом в Україні нараховують близько 1,3 мільйона онкопацієнтів. На жаль, поки що вони часто є невидимими для суспільства та держави.

 • National Cancer Survivors Day

  Around 140 thousand new cases of oncological cases are diagnosed annually in Ukraine. There are about 1.3 million cancer-positive patients in Ukraine in total. Unfortunately, they are often invisible to society and the government.

 • Долучайтеся до міжнародного онлайн-стажування

  «Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Університетом Collegium Civitas, Варшава, організовує міжнародне науково-педагогічне онлайн-стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників, у якому можуть взяти участь і фахівці НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 • Залучаємо до викладання закордонних колег

  На базі кафедри онкології, яку очолює професор Прокіп Гордійчук, пройшов черговий цикл тематичного удосконалення «Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритми лікування». Безпосереднім куратором циклу була професор кафедри Наталія Ціп, провідний науковий співробітник відділення онкогінекології Національного інституту раку.

 • Involvement in teaching foreign colleagues

  On the basis of the Oncology Department, which is currently headed by Professor Prokip Gordiychuk, another cycle of thematic improvement "Gynecological cancer and pregnancy: diagnosis and treatment algorithms" was held. The curator of the program was Professor of the Department Natalia Tsip, a leading researcher at the Department of Oncogynecology of the National Cancer Institute.

 • Вітання з ювілеєм

  Доктор медичних наук, професор кафедри онкології, наставник молодих науково-педагогічних кадрів Валерій Захаричев нині святкує своє 80-ліття.

 • Запрошуємо на зустріч за участю координатора програми Fulbright

  Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні запрошує науковців, викладачів, аспірантів, клінічних ординаторів НУОЗ України імені П. Л. Шупика та всіх зацікавлених на онлайн-презентацію щорічних конкурсів для науковців, дослідників, викладачів, студентів, аспірантів та представників адміністрації медичних навчальних закладів.

 • Форум зібрало серце

  18—19 березня 2021 року Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та Інститут серця МОЗ України провели IХ реєстрову науково-практичну конференцію «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб». Основна мета цієї щорічної конференції полягала в ознайомленні практичних лікарів із сучасними можливостями методів функціональної діагностики, обговоренні стану підготовки методичних та нормативних документів.

 • Навчання та стажування у Словаччині

  У межах Програми співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Словацької Республіки в галузі освіти на 2005–2008 роки (термін дії продовжений до підписання нової Програми) словацькою стороною надаються стипендії на навчання та стажування громадян України в закладах вищої освіти Словацької Республіки. 

 • Набутий колективний імунітет покращить якість навчального процесу

  Сьогодні в Україні для медичних працівників є доступною і достатньо ефективною вакцина AstraZeneca. Застосування цієї вакцини в Канаді, Великобританії, Польщі свідчить про її ефективність (більше 75%) саме при штамі коронавірусу, який переважає у нас.

 • The herd immunity will improve the quality of the educational process

  The quite effective vaccine AstraZeneca is now available in Ukraine for vaccination. Its use in Canada, Great Britain and Poland testifies to its effectiveness of more than 75%, especially with the coronavirus strain that predominates in our country.

 • Співробітники кафедри онкології – експерти та спікери

  На запрошення Президії асоціації колопроктологів України співробітники кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика взяли активну участь як експерти робочих груп та спікери циклу спеціальних науково-практичних семінарів з проблеми «Колоректальний рак – глобальна проблема охорони здоров'я світового масштабу».

 • Емployees of the department of oncology – experts and speakers

  At the invitation of the Coloproctologists Association of Ukraine Presidium, the staff of the Oncology Department Shupyk National Healthcare University of Ukraine took an active part as experts of working groups and speakers in the Association of Coloproctologists of  Ukraine and the Scientific Society of Surgeons of Kyiv and region a series of special scientific and practical seminars on "Colorectal cancer – a global health problem worldwide".

 • Всесвітній день боротьби проти раку

  Щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку, який був проголошений у 2005 році Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями. Метою проведення цього дня є підвищення обізнаності про рак, як одного із найстрашніших захворювань сучасної цивілізації, акцентування уваги на профілактиці, ранньому виявленні та лікуванні цього захворювання. У 2019 - 2021 роках Всесвітній день боротьби проти раку проходить під гаслом «Я є і буду».

 • Speech of employees of the department of oncology on television to the world cancer day

  Every year on February 4, the World Cancer Day, which was proclaimed in 2005 by the International Union Against Cancer, is celebrated. The purpose of this day is to raise awareness about cancer as one of the most terrible diseases of modern civilization, focusing on prevention, early detection and treatment of this disease. In 2019-2021, World Cancer Day is held under the slogan "I am, and I will be."

 • Завершили навчання в умовах пандемії лікарі-інтерни за спеціальністю «Клінічна онкологія»

  На розширеному засіданні кафедри онкології, з дотриманням карантинних вимог, 29 січня 2021 року був підведений підсумок-аналіз підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Клінічна онкологія»test

  Лікарям-інтернам були  вручені сертифікати про проходження первинної спеціалізації.

 • Можливість співпраці з SWorld

  Для молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика пропонується можливість співпраці з SWorld – науковим проектом, метою якого є сприяння публікаційної активності молодих вчених.

 • Перепрофілювання та адаптація закладів освіти до нових потреб в умовах Covid-19

  Пандемія Ковід-19 актуалізувала питання пристосування закладів освіти до нових умов. В світовій практиці деталі ширше обговорюються питання щодо перепрофілювання, адаптації закладів освіти до нових потреб студентів і викладачів.

 • Грант з молекулярної медицини

  CeMM - Центр молекулярної медицини Австрійської академії наук пропонує грант для участі у проведені наукових досліджень. Тривалість: 4 роки.

 • Програма стажування в закладах вищої освіти Словацької Республіки

  У межах Програми співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Словацької Республіки в галузі освіти на 2005 – 2008 рр. (термін дії продовжений до підписання нової Програми) словацькою стороною надаються стипендії на навчання та стажування громадян України в закладах вищої освіти Словацької Республіки.