Search

 
 

онкології

 • Цикл ТУ «Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу»

  Відповідно до календарного плану, 17 травня 2022 року на кафедрі онкології почнеться цикл тематичного удосконалення «Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу» (для лікарів-хіміотерапевтів та онкологів) (17.05 – 31.05.2022 р.).

 • Увага! Цикл тематичного удосконалення перенесено

  Цикл ТУ «Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти)» (для онкохірургів, онкологів, гастроентерологів, загальних хірургів) (09.03 – 23.03.2022 р.) перенесено на 12.05 – 26.05.2022 р.

 • Відпрацювання практичних навиків тактичної медицини

  В умовах воєнного, надзвичайного станів та зі збільшенням техногенності сучасного побуту набуття основних знань тактичної медицини є вкрай важливим.У зв’язку з цим одним із напрямків волонтерської роботи кафедри онкології є проведення майстер-класів з тактичної медицини.

 • PRACTICE OF THE TACTICAL MEDICINE SKILLS

  Among the activities of volunteer work, the Department of Oncology held five master classes during the week to practice skills of providing medical care at the pre-hospital stage during hostilities. More than 30 territorial defense fighters took part in each of the events, led by the head of the department, Professor Prokip Gordiichuk, and a full-time graduate student of the department Mykola Gordiichuk.

 • Спеціалізація з «Онкохірургії»

  Відповідно до календарного плану 21 березня 2022 року на кафедрі онкології почався цикл спеціалізації з «Онкохірургії» (21.03 – 24.06.2022 р.).

 • Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу

  З 9 березня 2022 р. на кафедрі онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика розпочинається плановий двотижневий цикл ТУ, присвячений питанням профілактики, діагностики та лікування онкологічних і доброякісних хвороб стравоходу і стравохідно-шлункового переходу.

 • Кафедра онкології долучилася до відзначення Всесвітнього дня боротьби проти раку

  З 2005 року Міжнародний протираковий союз щорічно 4 лютого відзначає Всесвітній день боротьби проти раку (World Cancer Day). 2022-й рік проходить під гаслом: «Створіть майбутнє без раку. Час діяти зараз», що дає можливість привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми, нагадати про те, наскільки небезпечні та поширені зараз онкологічні захворювання.

 • THE DEPARTMENT OF ONCOLOGY JOINED THE CELEBRATION WORLD CANCER DAY

  Since 2005, the International Cancer Union has celebrated World Cancer Day every year on February 4. The year 2022 is held under the slogan: "Create a future without cancer. It's time to act now ", which provides an opportunity to draw public attention to this global problem, to remind how dangerous and widespread cancer is now.

 • Завершення навчання лікарів-інтернів на кафедрі онкології

  Навчання лікарів-інтернів кафедри онкології впродовж 2020-2022 років проходило в умовах короновірусної пандемії, що вимагало змін в організації та методології навчального процесу. Керуючись розпорядженнями адміністрації НУОЗ України імені П.Л. Шупика та п. 2 Наказу МОЗ України за № 698 від 23.03.2020 р., працівники кафедри змогли у повному обсязі забезпечити навчальний процес з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Клінічна онкологія».

 • COMPLETION OF TRAINING OF INTERNS-PHYSICIANS AT THE DEPARTMENT OF ONCOLOGY

  Training of interns-physicians of the Department of Oncology during 2020-2022 took place in a coronavirus pandemic, which required changes in organization and methodology of the educational process. Guided by the instructions of the administration of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine and paragraph 2 of the Order of the Ministry of Health of Ukraine for № 698 from 23.03.2020, employees of the Department were able to fully provide training for interns-physicians in "Clinical Oncology".

 • Кафедра онкології: підсумки та перспективи

  За результатами внутрішнього рейтингового оцінювання структурних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика кафедра онкології в 2021 році посіла перше місце серед кафедр хірургічного факультету. Про це на засіданні вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика повідомив член-кореспондент НАМН України, перший проректор професор Юрій Вдовиченко.

 • Department of Oncology: Results and Prospects

  The Department of Oncology based on the results of the internal rating assessment of structural subdivisions of the Shupyk National Healthcare University of Ukrain in 2021 took first place among the departments of the Surgery Faculty. This was announced at a meeting of the Academic Council of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine was informed by the corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the first vice-rector, Professor Yuriy Vdovychenko.

 • Онлайн навчання лікарів-інтернів безпечному використанню імуноонкологічних препаратів

  9 листопада 2021 року відбувся онлайн-захід (вебінар) за підтримки компанії МSD на тему «Імуноопосередковані побічні явища імунотерапевтичних препаратів та методи їх корекції», в якому взяли участь лікарі-інтерни кафедри онкології першого та другого років навчання.

 • ONLINE TRAINING OF DOCTORS-INTERNS ON THE SAFE USE OF IMMUNOONCOLOGICAL DRUGS

  On November 9, 2021, an online event (webinar) was held with the support of MSD on "Immune-mediated side effects of immunotherapeutic drugs and methods of their correction", which was attended by interns of the Department of Oncology of the first and second years of study.

 • Секція онкогінекології на XIV з’їзд онкологів та радіологів України

  З 30 вересня по 02 жовтня 2021 року у Києві пройшла головна подія професійної онкологічної спільноти України – XIV з’їзд онкологів та радіологів України.

 • Section of Oncogynecology for the XIV Congress of Oncologists and Radiologists of Ukraine

  From September 30 to October 2, 2021, the main event of the professional oncological community of Ukraine - the XIV Congress of Oncologists and Radiologists of Ukraine - took place in Kyiv.

 • Всесвітній день гінекологічної онкології (GO_day)

  Осінь – пора ряду заходів, що сприяють вдосконаленню медичної допомоги онкогінекологічним хворим.

 • World Gynecological Oncology Day (GO_day)

  Autumn is the time of a number of activities that contribute to the improvement of medical care for cancer patients.

 • Вступний семінар-конференція лікарів-інтернів першого року навчання

  11 жовтня 2021 року на кафедрі онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика під головуванням завідувача кафедри професора Прокопа Гордійчука, за участі викладачів кафедри д.мед.н. Катерини Харченко (завідувачки відділення мініінвазивної хірургії базової установи кафедри – КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр») та куратора циклу професора Станіслава Мясоєдова, відбулася вступна семінар-конференція лікарів-інтернів першого року навчання, які проходять первинну спеціалізацію по клінічній онкології, за темою: «Рак яєчників».

 • INTRODUCTORY SEMINAR-CONFERENCE FOR THE FIRST-YEAR OF STUDY DOCTORS-INTERNS IN THE BASIC HOSPITAL OF THE DEPARTMENT OF ONCOLOGY

  On October 11th, 2021 at the Department of Oncology of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine under the chairmanship of the Department Head Professor Prokip Gordiychuk, with participation of the Department teachers Docent Kateryna Kharchenko (the Head of the Department of Minimally Invasive Surgery of the basic institution of the Department – The Kyiv City Clinical Oncological Center) and the cycle curator Professor Stanislav Myasoyedov, the introductory seminar-conference “Ovarian Cancer” for the first year of training doctors-interns, specializing in clinical oncology, was held.