Search

Оголошується конкурс на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

Очна денна форма навчання за науковими спеціальностями (спеціалізаціями):

  • 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03 Хірургія, 14.01.07 Онкологія, 14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.16 Психіатрія, 14.01.19 Оториноларингологія, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.37 Нефрологія; 14.01.38 Загальна практика – сімейна медицина, 14.03.02 Патологічна анатомія);
  • 226 Фармація, промислова фармація (15.00.01 Технологія ліків та організація фармацевтичної справи);
  • 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія). 

Очна вечірня форма навчання за науковими спеціальностями (спеціалізаціями):

  • 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія);
  • 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03 Хірургія, 14.01.04 Серцево-судинна хірургія, 14.01.09 Дитяча хірургія, 14.01.11 Кардіологія, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.18 Офтальмологія, 14.01.19 Оториноларингологія, 14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби, 14.01.21 Травматологія та ортопедія, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.38 Загальна практика – сімейна медицина);
  • 224 Технології медичної діагностики та лікування (14.01.23 Променева діагностика та променева терапія);
  • 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія). 

Заочна форма навчання – за всіма науковими спеціальностями (спеціалізаціями). 

Правила прийому до аспірантури НМАПО імені П. Л. Шупика в 2020 році: https://nmapo.edu.ua/images/Docs/Pryyom/Dod1_PravPr_2020-04.05.pdf. 

Перелік документів для участі в конкурсі: https://nmapo.edu.ua/images/Docs/Pryyom/Perelik_doc_PhD.pdf.

Паспорт, дипломи про вищу освіту, сертифікат/свідоцтво вступники пред’являють особисто

Програми вступних випробувань: https://nmapo.edu.ua/nv/vo/aspirantura-ta-doktorantura/prohramy-vstupnykh-ispytiv-v-aspiranturu

Графік прийому документів: 18 серпня – 10 вересня, 1000 – 1300; 1400 – 1600

Адреса: вул. Дорогожицька, 9, відділ аспірантури та докторантури (к. 404, 405), 4 поверх теоретичного корпусу.